გაერთიანებული სამეფოს ორ მხარეში, ინგლისსა და უელსში, ამიერიდან ქორწინების მოწმობებში წყვილის დედების სახელებსაც მოიხსენებენ. მოწმობაში აქამდე მხოლოდ მამების სახელები ფიგურირებდა.

ქვეყნის საჯარო რეესტრის ფუნქციის შემსრულებელი სამსახურის განცხადებით, ცვლილება "ისტორიულ შეცდომას შეასწორებს".

ამასთან, 1837 წლის შემდეგ განხორციელებული ყველაზე დიდი ცვლილებით, ქორწინების გაფორმება ელექტრონულად იქნება შესაძლებელი და არა სარეგისტრაციო წიგნში, როგორც ეს აქამდე ხდებოდა. წიგნსა და ტაძრებში შენახული დოკუმენტები ამ დროისათვის 84 ათასამდე ასეთ ჩანაწერს ინახავს.

ცვლილებები ინგლისის ეკლესიასთან შეთანხმებით შემუშავდა და განხორციელდა. ეკლესიის განცხადებით, "მრავალწლიანი პრაქტიკის შეცვლა მარტივი არასდროსაა", თუმცა, მათი რწმენით, ეს ცვლილებები საეკლესიო რიტუალისთვის ნაკლებმნიშვნელოვანია.

პარლამენტარები წლების განმავლობაში ითხოვდნენ, რომ ინგლისი და უელსი შოტლანდიისა და ჩრდილოეთ ირლანდიის მაგალითს მიჰყოლოდნენ, სადაც წყვილის დედების სახელების ქორწინების მოწმობაში მოხსენიება უკვე წარმოადგენს აუცილებლობას. მსგავსი წესი ვრცელდება სამოქალაქო პარტნიორობის გაფორმებისასაც.