საზოგადოებას ყველაზე მეტად ეკონომიკური პრობლემები აწუხებს. ამის შესახებ საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) ახალი კვლევაშია საუბარი.

კითხვაზე, რა არის საქართველოს წინაშე მდგარი ყველაზე მნიშვნელოვანი პრობლემა, 49%-მა უმუშევრობა დაასახელა. იგივეს ასახელებს მეორე მთავარ პრობლემად გამოკითხულთა 65%.

მაღალ ფასებს და გაძვირებულ ცხოვრებას მიიჩნევს მთავარ პრობლემად გამოკითხულთა 16%, ხოლო 8% — სიღარიბეას.

მოსახლეობის 7%-სთვის კორონავირუსი და მასთან დაკავშირებული პრობლემებია მთავარი გამოწვევა.

ეკონომიკური პრობლემებისა და კორონავირუსის შემდეგ, ქვეყნისთვის მთავარ გამოწვევად განათლებასა და ოკუპაციას ასახელებენ.

ფოტო: IRI

კვლევა ჩატარდა საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის კვლევების ცენტრის სახელით, ბალტიის კვლევებისა და გელაპის ორგანიზაციის წარმომადგენლის დოქტორი რასა ალიშაუსკინეს მიერ, 2021 წლის 2-26 თებერვლის პერიოდში. საველე სამუშაოები ჩატარდა IPM-ის მიერ. მონაცემები შეგროვდა სტრატიფიცირებული მრავალსაფეხურიანი შემთხვევითი შერჩევის მეთოდის გამოყენებით, პირისპირ ინტერვიუს გზით. შერჩევა მოიცავდა საარჩევნო ხმის უფლებისა და ასაკის მქონე 1 500 რესპონდენტს. მონაცემები შეწონილ იქნა ასაკის, გენდერის, რეგიონისა და დასახლების ზომის შესაბამისად. ცდომილების ზღვარი წარმოადგენს +/- 2,5 პროცენტს, გამოპასუხების მაჩვენებელი — 75 პროცენტი.