თბილისის მერია 2017 წელს 500 ათას ლარამდე თანხას სხვადასხვა ისტორიული მოვლენის, ან პიროვნების უკვდავსაყოფად ქანდაკების, ობელისკის სხვა მემორიალური ობიექტისა და სკულპტურული კომპოზიციის დამზადებასა და განთავსებაში დახარჯავს. შესაბამის მომსახურებისთვის მერია ხელშეკრულებებს გამარტივებული წესით გააფორმებს.

ხელშეკრულებების გამარტივებული წესით გასაფორმებლად მერიამ შესყიდვების სააგენტოს თანხმობა 14 თებერვალს მიიღო. მომსახურების შესაძენად მთავრობის განკარგულების გამოცემაღაა საჭირო.

მერიას მიაჩნია, რომ ძეგლების განთავსება სახელმწიფოებრივი და საზოგადოებრივი მნიშვნელობისაა, რადგან თითოეული ობიექტი ასახავს სხვადასხვა ისტორიულ მოვლენასა თუ ღვაწლმოსილ პიროვნებას, რომლებიც ქმნიდნენ ერის და ქვეყნის ისტორიას, კულტურასა და ტრადიციებს.

"ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიას ამა თუ იმ ძეგლისა და მემორიალური ობიექტის განთავსებასთან დაკავშირებით აქტიურად მომართავენ საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენლები. ძეგლისა და მემორიალური ობიექტის განთავსების შესახებ გადაწყვეტილების მიღებამდე, საკითხის განხილვა ხდება ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მონუმენტური სახვითი ხელოვნების ძეგლის (ქანდაკების), ობელისკის, მემორიალური დაფისა და სხვა მემორიალური ობიექტის განთავსების მიზანშეწონილობის საკითხის განმხილველი კომისიის მიერ, რომელიც იღებს სარეკომენდაციო ხასიათის გადაწყვეტილებას. მხოლოდ ზემოხსენებული კომისიის დასკვნის საფუძველზე ხდება ძეგლისა და მემორიალური ობიექტის განთავსებასთან დაკავშირებული პროცედურების განხორციელება," - ასე ხსნის თბილისის მერია თუ რამ გამოიწვია ღონისძიების შეზღუდულ ვადაში ჩატარების აუცილებლობა და რატომ ვერ იქნებოდა შესყიდვები წინასწარ დაგეგმილი.

შესყიდვების სააგენტომ გაიზიარა თბილისის მერიის პოზიცია და მიიჩნია, რომ მომსახურებებისა და სამშენებლო სამუშაოების შესყიდვასთან დაკავშირებული პროცედურების შეფერხების თავიდან აცილების მიზნით, მიზანშეწონილია, აღნიშნული
შესყიდვები განხორციელდეს მაქსიმალურად შეზღუდულ ვადებში.

თბილისის მერიას მსგავსი სურვილი შარშანაც ჰქონდა. მაშინ მერიამ შესყიდვების სააგენტოსგან 700 ათასი ლარის ოდენობის მომსახურების პირდაპირი წესით შეძენის ნებართვა მოითხოვა და მიიღო კიდეც.