21 მარტი რასობრივი დისკრიმინაციის აღმოფხვრის საერთაშორისო დღეა. ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტი (TDI) ამ დღეს ვრცელი განცხადებით ეხმაურება, სადაც ვკითხულობთ, რომ საქართველოს არ აქვს რასიზმთან განმკლავების ხედვა, პოლიტიკა და სტრატეგია.

"სამართალდამცავ უწყებებში არ არსებობს რასიზმისა და რასობრივი გამორჩევის წინააღმდეგ ბრძოლის სტრატეგია. რასიზმის დასაძლევად კონკრეტულ ღონისძიებებს არც მთავრობის ადამიანის უფლებების დაცვის სტრატეგია და სამოქმედო გეგმა ითვალისწინებს", — ვკითხულობთ TDI-ს განცხადებაში.

ორგანიზაციაში აცხადებენ, რომ აზიისა და აფრიკის ქვეყნების წარმომადგენლები მათთან რასობრივი დისკრიმინაციის სხვადასხვა ფორმებზე საუბრობენ.

"საქართველოში სწავლისა და მუშაობის მიზნით მცხოვრები უცხოელები, აზიისა და აფრიკის ქვეყნების წარმომადგენლები, TDI-სთან ყვებიან, რომ ზოგჯერ ბინას ვერ ქირაობენ განსხვავებული კანის ფერის თუ ეროვნების გამო; რასიზმის შემთხვევები ხშირია საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, უნივერსიტეტში, საჯარო თუ კერძო დაწესებულებაში მომსახურების მიღებისას, პოლიციასთან ურთიერთობისას და ა.შ.", — აცხადებენ ორგანიზაციაში.

TDI-ში ხაზს უსვამენ სახელმწიფო ინსტიტუტებისა და პოლიტიკოსების პასუხისმგებლობაზეც.

"გარკვეული ქვეყნების მოქალაქეები საქართველოში ბინადრობის ნებართვის მიღებისას უამრავ დაბრკოლებას აწყდებიან. სახელმწიფო მათ ბინადრობის ნებართვის მინიჭებაზე უარს, ხშირად, დაუსაბუთებელი, სავარაუდო დისკრიმინაციული მოტივით ეუბნება [...]

საზოგადოებაში უცხოელებისა და მიგრანტების მიმართ უარყოფითი, ქსენოფობიური განწყობების გაღვივებას ხელს უწყობს პოლიტიკოსების პოპულისტური, ქსენოფობიური, რასისტული და დისკრიმინაციული რიტორიკაც", — ვკითხულობთ განცხადებაში.

რასისა და კანის ფერის ნიშნით დისკრიმინაცია აკრძალულია საქართველოს კონსტიტუციის მე-11 მუხლით. რასა და კანის ფერი, როგორც დისკრიმინაციის ერთ-ერთი საფუძველი, გათვალისწინებულია დისკრიმინაციის აღმოფხვრის შესახებ საქართველოს კანონის პირველ მუხლში.

საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი რასობრივ დისკრიმინაციას ცალკე დანაშაულის სახედ განსაზღვრავს, ხოლო, სისხლის სამართლის კოდექსში შეუწყნარებლობის მოტივი, მათ შორის, რასობრივი ნიშნით, კოდექსით გათვალისწინებული ყველა დანაშაულისთვის პასუხისმგებლობის დამამძიმებელ გარემოებად არის გათვალისწინებული.