კავკასიის მედიცინის ცენტრი სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში პაციენტებს დამატებით ბენეფიტს სთავაზობს და გეგმიური ქირურგიული სერვისის მიღებამდე მათ უფასო PCR ტესტებით უზრუნველყოფს. ეს პროცესი 15 ოქტომბერს დაიწყება და წლის ბოლომდე გაგრძელდება.

გადაწყვეტილება სამედიცინო მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში ჰოსპიტალის მორიგ ბენეფიტს წარმოადგენს და პაციენტებისთვის დამატებითი ხარჯების შემცირებას ემსახურება.

კავკასიის მედიცინის ცენტრი მკაცრად იცავს ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მიერ გაცემულ რეკომენდაციებს და ქმნის სრულიად უსაფრთხო გარემოს პაციენტებისთვის. სამედიცინო ცენტრი მხოლოდ არაინფიცირებულ პირებს ემსახურება. გეგმიურ და ურგენტულ პაციენტებს კი ჰოსპიტალიზაციამდე დადგენილი პროტოკოლით გათვალისწინებული საჭირო კვლევები უტარდებათ.