პროკურატურის განცხადებით, რამიშვილის მობილურ ტელეფონში პირადი და სხვა კონფიდენციალური ინფორმაცია არ დაუთვალიერებიათ, ვინაიდან აღნიშნული ინფორმაცია გამოძიების ინტერესის საგანი არ არის.

უწყება, ასევე, განმარტავს, რომ მობილურის შემდგომი საექსპერტო კვლევის ჩატარების მიზნით, მიხეილ რამიშვილის ტელეფონი მის მიერ ნებაყოფლობით წარმოდგენის შემდგომ და მისი თანხმობით დაილუქა.

აქვე, განცახდებაში ნათქვამია, 21 სექტემბერს თბილისის პროკურატურის ადმინისტრაციულ შენობაში მიხეილ რამიშვილთან მიმდინარე გამოთხოვის პროცესში აღმოაჩინეს რამიშვილსა და დავით ფურცხვანიძეს შორის არსებული კომუნიკაცია. ასევე, მობილურ ტელეფონში არსებულ ერთ-ერთ სოციალურ ქსელში ნახეს დავით ფურცხვანიძის მიერ გამოგზავნილი და მიხეილ რამიშვილის მიერ გამოძიებისთვის წარდგენილი ე.წ. სატელიტის ფოტოები, რომელთა სიყალბე ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს მიერ გაცემული დასკვნით დადასტურდა.

"იმის გათვალისწინებით, რომ სისხლის სამართლის საქმეზე უნდა მომხდარიყო აღნიშნული ინფორმაციის დამაგრება, ისე რომ არ შეცვლილიყო მისი ციფრული მონაცემები (ე.წ. ჰეშები) და მომხდარიყო ორიგინალი ინფორმაციის გადმოტანა დისკზე და საქმეზე დართვა, საჭირო იყო, შესაბამისი პროგრამული უზრუნველყოფა, რაც არ გააჩნდა თბილისის პროკურატურის ადმინისტრაციულ შენობას. აღნიშნულის გამო მიხეილ რამიშვილს შეეთავაზა, მომხდარიყო ინფორმაციის გამოთხოვა მისი მონაწილეობით ლევან სამხარაულის სახელობის ექსპერტიზის ეროვნულ ბიუროში, რაზეც მან განაცხადა თანხმობა.

დღეს დილითვე, მიხეილ რამიშვილის ტელეფონიდან გამოთხოვილი ინფორმაცია ჩაწერილი იქნა დისკზე და დაერთო სისხლის სამართლის საქმეს, რასთან დაკავშირებითაც შედგა შესაბამისი ოქმი. თუმცა, მიხეილ რამიშვილმა მასზე ხელმოწერაზე და ასევე, მისი ტელეფონის ჩაბარებაზე, არაერთი შეთავაზების მიუხედავად, უარი განაცხადა და დატოვა ექსპერტიზის ბიუროს ადმინისტრაციული შენობა", — ნათქვამია განცხადებაში.

ამავე თემაზე: