ავსტრალიის უცნაურობები და საშიში ფაუნა აღარავის უკვირს, მაგრამ ამ კონტინენტზე მომხდარი ამბები მაღალი მოლოდინის ფონზეც კი საოცარია ხოლმე.

ამჯერად ინტერნეტისა და ახალი ამბების ყურადღების ცენტრში მონადირე ობობა მოექცა, რომელიც ერთ-ერთ ავსტრალიურ ოჯახს სადილის დროს მიადგა, ფანჯარასთან ჩამოკონწიალდა და მონადირებული ხვლიკი აუფრიალა სუფრასთან.

მონადირე ობობა შხამიანია, მაგრამ ადამიანებისთვის საშიში არ არის. თავს მხოლოდ მაშინ დაგესხმებათ, თუ მის ბუდეს მიუახლოვდებით ან ერთ-ერთ ფეხზე დააბიჯებთ. თუ ასე არ მოიქცევით, შეიძლება სადილზეც დაგეწვიოთ.