საქართველოს სახალხო დამცველის განცხადებით, საქართველოში სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის გამო ადამიანის უფლებების დარღვევა კვლავ მნიშვნელოვანი გამოწვევაა.

"გეი, ლესბოსელი, ბისექსუალი, ტრანსგენდერი და ქვიარ ადამიანებისადმი გენდერული ძალადობის მასშტაბები შემაშფოთებელია; მათ უფლებრივ მდგომარეობას განსაკუთრებით ამძიმებს ის ფაქტი, რომ არსებული ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების მექანიზმები არ ითვალისწინებს ლგბტ+ თემის წინაშე არსებულ სპეციფიურ პრობლემებსა და გამოწვევებს", — აღნიშნულია განცხადებაში.

ომბუდსმენი საუბრობს ლგბტ+ თემის წევრების გამოხატვის თავისუფლების უფლებით სარგებლობის მხრივ პრობლემებზე და აღნიშნავს, რომ ბოლო წლებში რადიკალური ჯგუფების გააქტიურება საგანგაშოა.

"[თემის მიერ] საკუთარ უფლებებსა და ინტერესებზე ღიად საუბარს და საჯარო სივრცეებში შეკრების მცდელობას საზოგადოების ნაწილის მხრიდან აგრესიული გამოხმაურება მოჰყვება. განსაკუთრებით საგანგაშოა ბოლო წლებში რადიკალური და ძალადობრივი ჯგუფების გააქტიურება, რომელთა ქმედებები თემის წევრების სიცოცხლესა და ჯანმრთელობას რეალურ საფრთხეს უქმნის. სამწუხაროდ, სახელმწიფოს მიერ აღნიშნულის საპასუხოდ გატარებული ღონისძიებები, არასაკმარისია", — ამბობს ომბუდსმენი.

ამასთან, სახალხო დამცველი მიუთითებს, რომ უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებას მნიშვნელოვნად აფერხებს საჯარო პირების, მათ შორის, პოლიტიკოსების მიერ საჯაროდ გამოთქმული ჰომოფობიური და ტრანსფობიური შინაარსის მოსაზრებები, რაც თემის მეტად სტიგმატიზაციას ახდენს და საზოგადოებაში ისედაც არსებულ უარყოფით წინასწარგანწყობებს აძლიერებს.

"ვფიქრობ, რომ დღეს არის კრიტიკული მომენტი, როდესაც სახელმწიფომ უნდა გაიაზროს ლგბტ+ ადამიანების უფლებრივი მდგომარეობის კუთხით არსებული პოლიტიკა და შეიმუშავოს კომპლექსური სტრატეგია, რომელიც მიმართული იქნება ლგბტ+ პირთა წინაშე არსებული პრობლემების გადაწყვეტისკენ. ამასთან, მნიშვნელოვანია შეიქმნას უწყებათაშორისი სამუშაო ჯგუფი, რომელიც არსებული გამოწვევების საპასუხოდ ქმედით ღონისძიებებს გაატარებს", — აღნიშნულია განცხადებაში.

ომბუდსმენი ასევე ამბობს, რომ კორონავირუსით გამოწვეული საყოველთაო კარანტინის და საგანგებო რეჟიმის ფონზე, გამოწვევები უფრო თვალსაჩინო გახდა.

"მათ შორის, დასაქმების შესაძლებლობების არარსებობის, გაზრდილი ძალადობის რისკების, საცხოვრებლით და კვებით უზრუნველყოფის მიმართულებით. თუმცა, ლგბტ+ ადამიანების სოციალური და ეკონომიკური საჭიროებები, ანტიკრიზისულ ეკონომიკურ გეგმაში გათვალისწინებული არაა. ამასთან, მათი უფლებრივი მდგომარეობის გაუმჯობესებისთვის სხვა ღონისძიებებიც არ ტარდება, რაც ნეგატიურად აისახება ლგბტ+ ადამიანების ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, ჯანმრთელობასა და სიცოცხლის ხარისხზე", — აღნიშნულია განცხადებაში.

ომბუდსმენი მიუთითებს, რომ აგრძელებს საქართველოში ახალი კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის პირობებში ლგბტ+ პირთა უფლებების კუთხით არსებული ვითარების შესწავლას.