ინფიცირებულ ადამიანებში COVID-19-ის განმაპირობებელი ვირუსის, SARS-Cov-2-ის ამოცნობა დროთა განმავლობაში მარტივდება.

კვლევის შედეგად, მანქანური დასწავლის გამოყენებით, მეცნიერებმა ვირუსის დნმ-ის 29 სხვადასხვა თანმიმდევრობის გენომური "ხელწერა" გამოააშკარავეს. ახალი მონაცემებით მკვლევრები მომაკვდინებელი ვირუსის კლასიფიცირებას უფრო სწრაფად მოახერხებენ, რაც პანდემიის დროს სამედიცინო დახმარების მობილიზებისთვის აუცილებელია.

კვლევა დამატებით ამყარებს ჰიპოთეზას, რომ COVID-19, სავარაუდოდ, თავდაპირველად ღამურებში აღმოცენდა, როგორც ბეტაკორონავირუსების ქვეჯგუფი, სარბეკოვირუსი.

კვლევა 28 აპრილს PLOS ONE-ში გამოქვეყნდა.

მანქანური დასწავლით და სხვადასხვა მიდგომის გამოყენებით COVID-19-ის გამომწვევი ვირუსის ამოცნობა 100%-იანი სიზუსტით ხერხდება.

"ჩვენ მხოლოდ ვირუსის დნმ-ის თანმიმდევრობა გვჭირდებოდა იმისთვის, რომ მისთვის უნიკალური კანონზომიერება გვეპოვა. ამ თანმიმდევრობის გამოვლენა, სხვადასხვა გენომურ ვარიაციებთან შედარებით, წუთებში მიიღწევა", — ამბობს კვლევის თანაავტორი კათლინ ჰილი.

ჰილი მიიჩნევს, რომ მათ მიერ შემუშავებული ამომცნობი ხელსაწყო, COVID-19-ის გამომწვევი ვირუსის გარდა, სხვა ვირუსების სწრაფ ამოცნობასაც მოახერხებს, რაც ვაქცინის და წამლების შემუშავების პროცესს დააჩქარებს.