კავკასიის ბარომეტრის (CRRC) კვლევის მიხედვით, საქართველოში რუსულ ენას სამჯერ მეტი ადამიანი ფლობს, ვიდრე ინგლისურ ენას. კვლევის თანახმად, მაღალ და საშუალო დონეზე რუსულ ენას 61% ფლობს, როცა ინგლისურ ენას — 22 პროცენტი.

მოქალაქეთა მხოლოდ 6 პროცენტი ამბობს, რომ ინგლისურ ენას მაღალ დონეზე ფლობს, საშუალო დონეზე — 16 პროცენტი, ხოლო დაბალზე — 18. აღნიშნული მაჩვენებელი 2017 წლის შემდეგ მცირედით გაიზარდა. ამავე დროს, გამოკითხულთა 59 პროცენტი აღნიშნავს, რომ ინგლისური ენის საწყისი ცოდნაც არ აქვს.

ფოტო: CRRC

რაც შეეხება რუსულ ენას, აქ მოსახლეობის 23 პროცენტი აღნიშნავს, რომ მას მაღალ დონეზე ფლობს, საშუალო დონეზე — 38 პროცენტი, დაბალზე — 26. მხოლოდ 13 პროცენტი აღნიშნავს, რომ რუსულ ენის საწყისი ცოდნა არ აქვს.

ფოტო: CRRC

გარდა ამისა, მოსახლეობის 77 პროცენტი აღნიშნავს, რომ საშუალო სკოლებში ინგლისური ენა სავალდებულო უნდა იყოს. 13 პროცენტს მიაჩნია, რომ სავალდებულო რუსული ენა უნდა იყოს, ხოლო 13-ს — არც ერთი.

ფოტო: CRRC

CRRC-ის კვლევის რესპონდენტები 64 პროცენტი აღნიშნავს, რომ საბჭოთა კავშირის დაშლით მოსახლეობის ეკონომიკური მდგომარეობა გაუარესდა.

CRRC-ს აღნიშნული გამოკითხვის საველე სამუშაოები 2019 წლის 9 ოქტომბრიდან 4 ნოემბრამდე ჩატარდა. სულ 2 317 ადამიანი გამოიკითხა. გამოპასუხების დონე 36 პროცენტს შეადგენს.

ცდომილება:

  • 5% და 95% ახლოს მყოფი შეფასებისთვის: +/-0,7%;
  • 10% და 90% ახლოს მყოფი შეფასებისთვის: +/-2,7%;
  • 25% და 75% ახლოს მყოფი შეფასებისთვის: +/-3,7%;
  • 50%-ის ახლოს მყოფი შეფასებისთვის: +/-4,1%.