რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია მოუწოდებს პოლიციას უარი თქვას აქციის მონაწილეთა მიმართებით ძალის გამოყენების ნებისმიერ ფორმასა და სიტუაციის ესკალაციაზე. მათი თქმით, ამან, შესაძლოა გამოიწვიოს სრული პოლიტიკური დესტაბილიზაცია და მოვლენათა შემდგომი განვითარება ყოველგვარი სამართლებრივი ჩარჩოების მიღმა მოაქციოს.

"საერთაშორისო ორგანიზაციების მითითებების შესაბამისად იმოქმედოს კონსტიტუციის ფარგლებში დემოკრატიული პრინციპების მიხედვით, საზოგადოებრივი წესრიგის შენარჩუნების მიზნით. მიიღოს პრევენციული ზომები სამართალდამცავების მხრიდან საკუთარი უფლებამოსილების გადაჭარბების ყოველგვარი რისკის გასანეიტრალებლად.

იმოქმედოს პოლიტიკური ანგარიშვალდებულების შესაბამისად, აწარმოოს კონსტრუქციული დიალოგი ოპოზიციასთან და სამოქალაქო საზოგადოებასთან და მათი ჩართულობით უზრუნველყოფით დაიწყოს მუშაობა პროპორციულ საარჩევნო სისტემაზე გადასასვლელად", — ნათქვამია განცხადებაში.

ხელმომწერი ორგანიზაციებია:

  • საქართველოს დემოკრატიული ინიციატივა;
  • საერთაშორისო გამჭვრივალობა - საქართველო;
  • დემოკრატიისა და უსაფრთხო განვითარების ინსტიტუტი;
  • საქართველოს ღია საზოგადოების ფონდი;
  • კონსტიტუციის 42-ე მუხლი;
  • ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი;
  • ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი;
  • სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება.