18 ოქტომბერს, 12:00 საათზე ინოვაციური პლატფორმა "HOME . სახლის" გახსნის ღონისძიება გაიმართება.

ღონისძიებას ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID), გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოების (GIZ), მაშავის ფონდის ხელმძღვანელები, საელჩოების და საკონსულოების წარმომადგენლები, საქართველოს პარლამენტის აპარატის წარმომადგენლები დაესწრებიან.

"HOME . სახლი" არის ინოვაციური პლატფორმის ფარგლებში გაერთიანებულია ხუთი ორგანიზაცია, რომლებიც უზრუნველყოფენ HR და ორგანიზაციული განვითარების, ტალანტების მართვის, პროფესიული და პიროვნული განვითარების სერვისების მიწოდებას ორგანიზაციებისა და ფიზიკური პირებისათვის.

"HOME . სახლის" სერვისების მეშვეობით განხორციელდება ქალების, ახალგაზრდების და მოწყვლადი ჯგუფების განვითარების ხელშეწყობა, შედეგად კი ორგანიზაციის სოციალური პასუხისმგებლობის (SCR) პლატფორმად ჩამოყალიბება.

"HOME . სახლის" მიზანია სამიზნე ჯგუფების (ქალები, ახალგაზრდები და მოწყვლადი ჯგუფები) ეკონომიკური რეაბილიტაცია, გაძლიერება და მათი პოტენციალის გამოყენება უკეთესი მომავლისათვის.