რკინიგზის თანამშრომლები აღარ გაიფიცებიან, მათ კომპანიასთან მოლაპარაკებას მიაღწიეს. საქართველოს რკინიგზის განცხადებით, ორივე მხარეს მოუწია კომპრომისზე წასვლა და შემდეგზე შეთანხმდნენ:

  1. მენეჯმენტის მიერ დაანონსებული ხელფასების 10%-იანი მატება დაიწყება 2019 დეკემბრის თვიდან;
  2. 2020 წლის ოქტომბრიდან რკინიგზელთა დღესთან დაკავშირებით ის რკინიგზელები, რომელთა ხელფასიც არ აღემატება 1250 ლარს, დამატებით მიიღებს ფულად საჩუქარს 200 ლარის ოდენობით;
  3. 2021 წლის ივნისიდან ყოველწლიურად, აუდირებული ფინანსური შედეგების გასაჯაროვების შემდეგ, კომპანიის მომგებიანობის გათვალისწინებით შედგება მოლაპარაკებები ხელფასების სეგმენტური გადახედვის მიზნით.

რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირის განცხადებით, შეთანხმების თანახმად მოიხსნა ყოველგვარი დამატებითი კრიტერიუმი (შეფასებები, საყვედური, გაფრთხილება, ბიულეტინი) და მიმდინარე წლის ბოლო კვარტალში საპრემიო ბიუჯეტი გადანაწილდება სოლიდარობის პრინციპის დაცვით 12 500 რკინიგზელზე თანაბრად (333 ლარი). მათივე ინფორმაციით, შრომის უსაფრთხოების კანონმდებლობის დაცვისა და საწარმოო ტრამვების, ასევე, უბედური შემთხვევების გამოკვლევაში რკინიგზელთა ახალი პროფკავშირიც ჩაერთვება.

რკინიგზის თანამშრომლები ხელფასის 50%-იან მატებას ითხოვდნენ და მასშტაბურ გაფიცვას გეგმავდნენ.