იურისტი გიორგი მშვენიერაძე აცხადებს, რომ პარტნიორთა კრების ოქმს, რომლის გაბათილებასაც ტელეკომპანია რუსთავი 2-ის 9-პროცენტიანი წილის მფლობელი ნინო ნიჟარაძე ითხოვს, გასაჩივრების ვადა გასული აქვს.

სარჩელის მიხედვით, ნინო ნიჟარაძე შპს სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი 2-ის მართვის ორგანოს — პარტნიორთა კრების 2015 წლის ოქმის ნაწილობრივ ბათილად ცნობას ითხოვს. სარჩელში ვკითხულობთ, რომ "ამ ოქმის გასაჩივრებით უნდა დადგინდეს პარტნიორების: გიორგი ყარამანიშვილის, ლევან ყარამანიშვილის და შპს საქართველოს მხრიდან უფლების ბოროტად გამოყენება, რასაც შედეგად მოჰყვა მოპასუხე პარტნიორთა არამართლზომიერი უარი ნინო ნიჟარაძის მხრიდან წყლის გასხვისებაზე".

იურისტი გიორგი მშვენიერაძე განმარტავს, რომ კანონმდებლობით აღნიშნული ოქმი შედგენიდან ორ თვეში უნდა გასაჩივრებულიყო.

"როგორც ვიცი, თავის დროზე ამ ოქმთან დაკავშირებით სარჩელი წარდგენილი იყო, მაგრამ 2017 წლის დეკემბერში სასამართლოს მიღებული აქვს გადაწყვეტილება საქმის განუხილველად დატოვების შესახებ, რადგანაც მხარემ გამოიხმო. ჩემი ინფორმაციით, ამის შემდგომ ეს განჩინება არ გასაჩივრებულა და კანონიერ ძალაში შევიდა იანვარში. ხელახლა სარჩელის შეტანის უფლების ხანდაზმულობის ვადაც გასულია. ამიტომ ახლა მხარემ ვეღარ უნდა მოახერხოს ამ ოქმის გასაჩივრება იმიტომ, რომ ხანდაზმულობის ვადა გასულია", — განუცხადა On.ge-ს გიორგი მშვენიერაძემ.

ის აცხადებს, რომ თუ მხარე ოქმს გაასაჩივრებს ვადის დაცვით და გამოიხმობს სარჩელს, მაშინ ჩერდება ხანდაზმულობის ვადა იქამდე, სანამ გასაჩივრებულია.

"გამოხმობიდან კვლავ შეგიძლია მიმართო სარჩელით ოღონდ ეს ვადა არ უნდა აღემატებოდეს სამოქალაქო კოდექსის ექვს თვეს ან დადგენილ უფრო ნაკლებ ვადას. აქ იყო ორი თვის ვადა და ეს ვადაც იყო გასული. ამიტომ, დღეს შეგვიძლია ვთქვათ, რომ იმ დოკუმენტებით, რაც გვაქვს, პარტნიორთა კრების გასაჩივრება, თუნდაც უკანონობის მოტივით არის ხანდაზმული", — განაცხადა მშვენიერაძემ.

კითხვაზე, გასული აქვს თუ არა ხანდაზმულობის ვადა რუსთავი 2-სა და შპს ინტერ მედიას შორის დადებულ ხელშეკრულებას, რომელსაც ასევე ასაჩივრებს ნინო ნიჟარაძე. მშვენიერაძის ცნობით, ისინი სარჩელს ეცნობიან და ჯერ ამ დოკუმენტთან დაკავშირებით სამართლებრივ შეფასებას ვერ გააკეთებს.

რუსთავი 2-ის ადვოკატის თამთა მურადაშვილის თქმით, სამართლებრივ დეტალებზე მას შემდეგ ისაუბრებენ, რაც შესაგებელს დაწერენ.

ნიკა გვარამიამ 6 მაისს საგანგებო ბრიფინგი გამართა, სადაც თქვა, რომ ტელეკომპანიის წილის ცხრა პროცენტის მფლობელი, ნინო ნიჟარაძე სხვა მეწილეებისგან 26 მილიონს ითხოვს. ის ამბობს, რომ სარჩელით ნიჟარაძემ სასამართლოს მიმართა. გვარამია ამ ყველაფერს ტელევიზიაზე შეტევის ახალ ფაზად აფასებს.

გვარამია აცხადებს, რომ ამ ყველაფრის მიზანი რუსთავი 2-ის სარედაქციო პოლიტიკის შეცვლაა და ეს სარჩელი კონკრეტულად მას, ამ ყველაფრის გარანტს ეხება. გვარამია ამბობს, რომ მთავარი მოთხოვნა მისი, როგორც დირექტორის, უფლებამოსილების შეწყვეტა იქნება, რაც ქართულმა სასამართლომ ივანიშვილის დავალებით ბევრჯერ სცადა.

ამავე თემაზე: