სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა თაღლითობის ბრალდებით ერთი მოქალაქე და სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით ოთხი მოხელე დააკავა. ისინი ახალციხის მუნიციპალიტეტის ფიზიკური და კერძო სამართლის იურიდიული პირების მფლობელობასა და სარგებლობაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკუთრების უფლების აღიარების კომისიის ყოფილი წევრები იყვნენ:

  • ახალციხის მერის ყოფილი მოადგილე;
  • ახალციხის საკრებულოს წევრი;
  • ახალციხის მერიის უფროსი სპეციალისტი მოსაკრებლებისა და გადასახადების საკითხებში;
  • ქონების მართვის სააგენტოს ყოფილი თანამშრომელი.

გამოძიების ინფორმაციით, 2015 წელს მოქალაქემ კომისიას წარუდგინა ყალბი დოკუმენტი, თითქოსდა 2007 წლამდე ფლობდა საცხოვრებელი სახლის მომიჯნავედ მდებარე მიწის ნაკვეთს და ითხოვა აღნიშნული ნაკვეთის საკუთრებაში გადაცემა.

მათივე თქმით, ამავე კომისიის წევრებმა სამსახურებრივი მოვალეობისადმი არაჯეროვანი დამოკიდებულების გამო არ შეისწავლეს კომისიაში წარდგენილი დოკუმენტებისა და ფაქტების ნამდვილობა და სამსახურებრივი გულგრილობით დააკმაყოფილეს მისი მოთხოვნა:

"აღნიშნული ქმედების შედეგად მოქალაქემ საჯარო რეესტრში დაირეგისტრირა და მოტყუებით მიისაკუთრა ქალაქ ახალციხეში, სამსონიძის ქუჩის მიმდებარედ არსებული სახელმწიფოს კუთვნილი არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი".

მოქალაქის მიმართ გამოძიება მიმდინარეობს თაღლითობის მუხლით და 4-დან 7 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. კომისიის ყოფილი წევრების მიმართ კი გამოძიება სამსახურებრივი გულგრილობის ბრალდებით მიმდინარეობს და 3 წლამდე თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.