საქართველოს მთავრობამ ველური ბუნების სააგენტო შექმნა. მთავრობის დადგენილებით, მოხდა ეროვნული საშენი მეურნეობის რეორგანიზება და მის ბაზაზე შეიქმნა საჯარო სამართლის იურიდიული პირი — ველური ბუნების ეროვნული სააგენტო. თავდაპირველად ინფორმაცია ამის შესახებ პირველმა არხმა გაავრცელა.

ველური ბუნების სააგენტოზე კონტროლს საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო განახორციელებს. დადგენილება 15 თებერვალს გამოქვეყნდა.