ტოლერანტობისა და მრავალფეროვნების ინსტიტუტის (TDI) ინფორმაციით, 7 სექტემბერს, ბათუმში ახალი მეჩეთის მშენებლობის ფონდმა მეჩეთის ასაშენებლად მიწის ნაკვეთი შეისყიდა.

ორგანიზაციის ცნობით, ბათუმში ახალი მეჩეთისთვის მიწის გამოყოფის თხოვნით, 2016 წლის თებერვალში მუსლიმმა მრევლმა 12 000 ხელმოწერა შეაგროვა და ადგილობრივ და ცენტრალურ ხელისუფლებას კიდევ ერთხელ მიმართა. TDI-ის ინფორმაციით, ხელისუფლების მხრიდან რეაგირება ამ ნაბიჯს არ მოჰყოლია, საბოლოოდ კი მუსლიმმა თემმა საქველმოქმედო შემოწირულობებითა და საკუთარი სახსრებით, ბათუმში ახალი მეჩეთის ასაშენებლად მიწის ნაკვეთის შეძენა გადაწყვიტა.

TDI თავის განცხადებაში წერს, რომ აჭარაში ისლამური აღმსარებლობის მოქალაქეები რეგიონის მოსახლეობის თითქმის ნახევარს შეადგენენ და ამასთან მათ სალოცავად საკმარისი სივრცე არ ჰქონდათ:

"ქალაქ ბათუმში არსებული ერთადერთი მეჩეთი მლოცველებს ვერ იტევს და ასეულობით ადამიანს პარასკევისა და სადღესასწაულო ლოცვების დროს, ღია ცის ქვეშ, ქუჩაში უწევს რელიგიური რიტუალების შესრულება".

TDI-ის ინფორმაციით, ახალი მეჩეთის ასაშენებლად სახელმწიფოსაგან მიწის ნაკვეთის გამოყოფას მუსლიმი თემი 1990-იანი წლებიდან აქტიურად ითხოვს, თუმცა არც ადგილობრივ და არც ცენტრალურ ხელისუფლებას სათანადოდ არასოდეს შეუფასებია პრობლემის სიმწვავე და მეჩეთის მშენებლობის საკითხის გადაჭრა, წლების განმავლობაში, ხელოვნურ ბარიერებს აწყდებოდა.