სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის ინფორმაციით, 2016 წლის აგვისტოში საქართველოში ინფლაციის დონემ წინა თვესთან შედარებით 0,4 პროცენტი, ხოლო წინა წლის შესაბამის თვესთან შედარებით (წლიური ინფლაციის დონე) 0,9 პროცენტი შეადგინა.

2010 წლის საშუალოსთან შედარებით სამომხმარებლო ფასების ინდექსი 16,2 პროცენტით გაიზარდა.

ქვემოთ მოცემულ ცხრილში წარმოდგენილია სამომხმარებლო კალათაში შემავალი საქონლისა და მომსახურების ჯგუფების ფასების პროცენტული ცვლილება და შესაბამისი წვლილი წინა თვესთან შედარებით ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში.

ფოტო: საქსტატი

საქსტატის ცნობით, მოცემულ პერიოდში ინფლაციის მაჩვენებლის ფორმირებაზე ძირითადი გავლენა იქონია ფასების 1,4-პროცენტიანმა მატებამ სურსათისა და უალკოჰოლო სასმელების ჯგუფზე, რაც ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელზე 0,42 პროცენტული პუნქტით აისახა.

ფასების მნიშვნელოვანი ზრდა დაფიქსირდა ხილისა და ყურძნის (13,7 პროცენტი), რძის, ყველისა და კვერცხის (3,0 პროცენტი) და ბოსტნეულისა და ბაღჩეულის (2,0 პროცენტი) ქვეჯგუფებზე;

დასვენების, გართობის და კულტურის ჯგუფზე ფასები გაიზარდა 0,9 პროცენტით. შესაბამისად,
ჯგუფის წვლილმა ინფლაციის მთლიან მაჩვენებელში 0,06 პროცენტული პუნქტი შეადგინა.

ფასების მატება ძირითადად დაფიქსირდა გასართობი და კულტურული მომსახურების ქვეჯგუფზე (1,1 პროცენტი);

ფასების 0,7-პროცენტიანი კლება დაფიქსირდა ჯანმრთელობის დაცვის ჯგუფზე, რაც ინფლაციის
მაჩვენებელზე -0,07 პროცენტული პუნქტით აისახა.

ფასები შემცირდა სამედიცინო პროდუქციის, აპარატურისა და მოწყობილობის ქვეჯგუფზე (-2,6 პროცენტი).

ფოტო: საქსტატი