21-ე საუკუნის ტექნოლოგიურ და ძალზე დინამიურ გარემოში, სადაც ინფორმაცია შეუზღუდავად მოგვეწოდება, ხოლო ხელოვნური ინტელექტი სულ უფრო მეტად იკრებს ძალებს, უმნიშვნელოვანესია მომავალ თაობას ჰქონდეს მზაობა, წარმატებით გაართვას თავი მის წინაშე მდგარ გამოწვევებს. არ დარჩეს მხოლოდ მომხმარებლად ან მიმდინარე პროცესების მაყურებლად, არამედ, შეძლოს ამ გარემოში სრულყოფილი ინტეგრაცია ან სულაც ახლის შექმნა. კრიტიკული და არასტანდარტული, კრეატიული აზროვნება ამ თვალსაზრისით ის წამყვანი უნარები იქნება, რომელიც მომავალ ათწლეულებში კაცობრიობას წარმატებას მოუტანს.

ამ უნარებზე უკვე კარგა ხანია საუბრობენ მსოფლიოს ტექნოლოგიების, პედაგოგიკის, მეწარმეობის სფეროებში მოღვაწე პირველი პირები. საქართველოში ლეტერატო - აზროვნების აკადემია მოზარდებისთვის - უკვე რამდენიმე წელია ამ უნარების განვითარებაზე მუშაობს.

მეექვსე - მეთორმეტე კლასის მოსწავლეები აქ გუნდური დავალებების, ქეისების, სიმულაციებისა და სახალისო აქტივობების წყალობით ეუფლებიან დამოუკიდებლად და ობიექტურად აზროვნებას, იძენენ ანალიტიკურ უნარ-ჩვევებს, სწავლობენ ლოგიკასა და თანმიმდევრულ აზროვნებას, და ინტელექტუალურ ემპათიას, გამბედაობასა და მიუკერძოებლობას ეჩვევიან. მეცადინეობები ქართულ ენაზეც მიმდინარეობს და ინგლისურადაც, რომელსაც ამერიკელი მეცნიერი ხელმძღვანელობს.

პარალელურად, ლეტერატო კითხვისა და წიგნიერების უნარების განვითარებაზეც მუშაობს, სადაც მოზარდები ინტერაქტიულ ფორმატში განიხილავენ მსოფლიო ლიტერატურის შედევრებს, სწავლობენ არა მხოლოდ წაკითხულის გააზრებას, არამედ შემეცნების დანიშნულებასა და მის გამოყენებას რეალურ ცხოვრებაში. ლეტერატოს ქართველ და უცხოელ სპეციალისტებს, სწავლების მრავალწლიანი გამოცდილებით, მიაჩნიათ, რომ უმნიშვნელოვანესია შეიქმნას ნიადაგი ახალ თაობაში იმ კრიტიკული მასის შესაქმნელად, რომელსაც ზრდასრულ ცხოვრებაში შესაბიჯებლად უკვე ექნება საჭირო ცოდნა და უნარები წარმატების მიღწევისთვის, ხოლო ეს თაობა საქართველოს შეუწყობს ხელს, გახდეს მოწინავე მსოფლიოს სრულუფლებიანი ნაწილი.

ამ თვალსაზრისით განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება ინოვაციებსა და მასში შეტანილ წვლილს, რომლის საფუძველიც ინოვაციური აზროვნებაა და მას სწორედ მოზარდებში ესაჭიროება განსაკუთრებული ყურადღების მიქცევა. სწორედ ამიტომ ლეტერატო იწყებს ახალ პროგრამას - ინოვაციები, მეწარმეობა და ბიზნეს-უნარები, რომელსაც უცხოელი სპეციალისტი უხელმძღვანელებს და რომლის ამოცანაც მოზარდებში ინოვაციური, კრეატიული აზროვნების ხელშეწყობა, დროისა და პროცესების მართვის საბაზისო უნარების განვითარება, იდეის ხელშესახებ პროდუქტად ქცევის ეტაპების გაცნობა და მასში მონაწილეობაა.

როგორც ყველა სხვა პროგრამა ლეტერატოში, მოცემული კურსიც ინტერაქტიული იქნება და მასში მონაწილეობა მოზარდებს 12 წლიდან შეეძლებათ, თუკი ისინი ინგლისურ ენას საშუალო დონეზე მაინც ფლობენ. პროგრამის ხელმძღვანელი ხოსე რომერო წარმოადგენს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების ექსპერტს. ამასთანავე მას კონცეპტუალიზაციისა და პროექტების მართვის სწავლების 15 წლიანი გამოცდილება აქვს. საქართველოში იგი ექსპერტულ ცოდნას უზიარებდა ტექნოლოგიების დარგში არსებულ სხვადასხვა სახელმწიფო ინსტიტუტებს, კვალიფიკაციის ასამაღლებლად გავლილი აქვს პროგრამები ტექნოლოგიების კომერციალიზაციისა და ინტელექტუალური საკუთრების მიმართულებით ოქსფორდსა და კემბრიჯში.

ინოვაციები, მეწარმეობა და ბიზნეს-უნარები მოზარდებს ერთგვარ იდეების ლაბორატორიას შესთავაზებს, სადაც მოსწავლეები შეძლებენ აღმოჩენებით სავსე სამყაროში შეაბიჯონ და საკუთარი თავი არა მარტო არასტანდარტულ გადაწყვეტილებებში, არამედ დაგეგმვაში, ორგანიზებასა და იდეის განხორციელებაშიც გამოსცადონ.