საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ, კანაფის კონტროლის შესახებ სალიცენზიო და სანებართვო მოსაკრებლების შესახებ, კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტი წარმოადგინა. კანონპროექტი დღეს, 14 სექტემბერს დარეგისტრირდა პარლამნეტში.

კანონპროექტის მიხედვით, კანაფის კონტროლის სფეროში საქმიანობის განხორციელებისთვის 10 ტიპის ლიცენზია გაიცემა.

სალიცენზიო მოსაკრებელი ლიცენზიის ყველა შემთხვევაში 25 000 ლარი იქნება. სალიცენზიო მოსაკრებელი ლიცენზიაზე განაცხადის გაკეთების წინაპირობაა. აუქციონის მონაწილეებს ეს თანხა უკან არ დაუბრუნდებათ. ლიცენზიისთვის თანხის ოდენობა კი გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს განმარტებით ჯერ განსაზღვრული არ არის.

კანონპროექტი ძალაში 2019 წლის პირველი იანვრიდან უნდა შევიდეს.

შესწორება: ნიუსის პირვანდელ ვერსიაში აღნიშნული იყო, რომ ლიცენზიის საფასური 25 000 ლარი იქნება. გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროში განგვიმარტეს, რომ კანონში საუბარია სალიცენზიო მოსაკრებელზე და არა ლიცენზიის საფასურზე, რის შემდეგაც ნიუსი ჩასწორდა.