კანონდებლობაში ფემიციდის მუხლის დამატების მოთხოვნით ქალთა მოძრაობამ პეტიცია შექმნა, რომლითაც საქართველოს პარლამენტს, პრეზიდენტს, შინაგან საქმეთა სამინისტროს და პროკურატურას მიმართავს.

პეტიციაში ნათქვამია, რომ ოჯახური დანაშაულების უმეტესობა ქალების წინააღმდეგ არის ჩადენილი და ამით ვლინდება დანაშაულის გენდერული ხასიათი. განცხადებაში ასევე აღნიშნულია, რომ საქართველოში ქალები მრავალმხრივ ჩაგვრას და დისკრიმინაციას განიცდიან, მათი ჯანმრთელობა და უსაფრთხოება არ არის დაცული. ამ პრობლემების მოსაგვარებლად ისინი შესაბამის უწყებებს მიმართავენ.

  • საქართველოს პარლამენტს

მიიღოს სპეციალური მუხლი სისხლის სამართლის კოდექსში ფემიციდის აკრალვის შესახებ, ან გამოყოს გენდერულად მოტივირებული მკვლელობა დამამძიმებელ გაერმოებად და განსაზღვროს ამ დანაშაულისთვის 13-20 წლამდე თავისუფლების აღკვეთა; ხოლო სხვა დამამძიმებელი გარემოებების არსებობის შემთხვევებში უვადო პატიმრობა.

  • პროკურატურას

სპეციალური მუხლის ამოქმედებამდე ჩადენილი ფემიციდის შემთხვევებში პროკურატურამ გამოკვეთოს გენდერული დისკრიმინაციის მოტივი, რათა მოსამართლემ შეძლოს სანქციის დამძიმება.

  • შინაგან საქმეთა სამინისტროს

დროულად შეიმუშაოს და ეფექტურად აღასრულოს რისკების შეფასება, რათა ყველა საშუალებით მოხდეს ფემიციდის თავიდან აცილება.

  • საქართველოს პრეზიდენტს

არ გამოიყენოს შეწყალების უფლებამოსილება ფემიციდსა და სხვა გენდერული სიძულვილით მოტივირებულ დანაშაულებზე.