წინასწარი შეფასებით, 2018 წლის იანვარში მთლიანი შიდა პროდუქტის რეალურმა ზრდამ 4,4% შეადგინა.

სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემებით, წინასწარი შეფასებით, იანვარში ზრდა აღინიშნებოდა შემდეგ დარგებში:

  • დამამუშავებელი მრეწველობა;
  • სხვა კომუნალური, სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა;
  • მშენებლობა;
  • ვაჭრობა;
  • სასტუმროები და რესტორნები.

რაც შეეხება კლებას, საქსტატის ცნობით, კლება დაფიქსირდა მომხმარებლისათვის სხვა მომსახურების გაწევის, ტრანსპორტის, ელექტროენერგიის, აირისა და წყლის წარმოება-განაწილების და კავშირგაბმულობის სფეროებში.