სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლებს (კორპორატიულ კლიენტებს), შესაძლოა, მობილური ინტერნეტის საფასური სამჯერ გაუძვირდეთ. თუ ამ დრომდე ადმინისტრაციულ ორგანოებში დასაქმებული ადამიანები 15 GB ინტერნეტში 4,99 ლარს იხდიდნენ, ახლა შესაძლოა, იგივე თანხის გადახდა 5 GB ინტერნეტში მოუწიოს. მანამდე 5 GB ინტერნეტი 3,99 ლარი ღირდა.

ინტერნეტმომსახურებაზე სამჯერ გაზრდილი ზედა ზღვრული ტარიფების შესახებ 26 თებერვალს გამოცხადებულ კონსოლიდირებული ტენდერის დოკუმენტაციაშია ასახული. ამავე დოკუმენტის მიხედვით, შესაძლოა ნომრებს დაუწესდეთ სააბონენტო გადასახადი - თითო ნომერზე 1 ლარი.

ტენდერში გამარჯვებულს შესყიდვების სააგენტოს სატენდერო კომისია გამოავლენს.

სატელეკომუნიკაციო მომსახურებაზე ახალი ტენდერი მას შემდეგ გამოცხადდა, რაც შესყიდვების სააგენტომ მიიჩნია, რომ მხოლოდ ბილაინის გამარჯვებით შესაძლო იყო "სერიოზული" რისკები გაჩენილიყო. სახელმწიფო სატენდერო კომისიის განმარტებით, უწყვეტი და შეუფერხებელი საკომუნიკაციო მომსახურება სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მიზანშეწონილია, სხვა, ალტერნატიული კომპანიაც არსებობდეს.