ეგზოჩონჩხების გამოყენებას სხვადასხვა კომპანიები სხვადასხვა მიზნისთვის აწყობენ, მაგალითად, ჯარისკაცებისთვის - რომ მათი ბრძოლისუნარიანობა გაიზარდოს, ან პარალიზებული ადამიანებისთვის, რომლებსაც ეს მოწყობილობები დამოუკიდებლად გადაადგილების საშუალებას მისცემს.

ამერიკული ავტომწარმოებელი Ford კი ეგზოჩონჩხს იმ თანამშრომლებს მოარგებს, რომლებიც ქარხანაში მუშაობენ და დამღლელი სამუშაო აქვთ. როგორც ფორდში ამბობენ, მათ თანამშრომლებს სხვადასხვა დავალების შესრულება დღეში 4 600-ჯერ უწევთ და სწორედ ამ პროცესის შესამსუბუქებლად გამოიყენებენ მოწყობილობას.

ეგზოჩონჩხი EksoVest კომპანია Ekso Bionics-მა შექმნა და მისი გამოყენება ფიზიკური სამუშაოს ყველა შემსრულებელს გაუადვილებს ყოფას და რა თქმა უნდა, შეამცირებს მუშაობის დროს მიღებულ ტრავმებს.

ფორდი მოწყობილობას ორ ქარხანაში ტესტავს.