სადამკვირვებლო ორგანიზაცია დემოკრატიული ინიციატივათა საერთაშორისო ცენტრმა (ICDI) სააპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრა მცხეთის რაიონული სასამართლოს გადაწყვეტილება თიანეთის ოლქში ხუთი სადავო ბიულეტინის ვარგისად ცნობაზე, რის შედეგადაც თიანეთის მერი თამაზ მეჭიაური ხდებოდა.

ორგანიზაციის ხელმძღვანელის, მერი კაპანაძის თქმით, სასამართლომ ბიულეტენების გადათვლის კანონზომიერებაზე და არა უშუალოდ ბიულეტენებზე იმსჯელა:

"ხუთი ბიულეტენის ნამდვილობას ეჭვქვეშ არ აყენებს არც საოლქო საარჩევნო კომისია და არც სასამართლო. შესაბამისად, სახეზე გვაქვს ორი სხვადასხვა შედეგი და გაურკვეველი და ბუნდოვანია, რომელიც შედეგი უნდა მივიღოთ სარწმუნოდ იმისათვის, რომ დავადგინოთ ამომრჩეველთა ნება ნამდვილად იყო გამოხატული".

მცხეთის რაიონულ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა თიანეთის მერობის კანდიდატმა ქართული ოცნებიდან ლელა ქიტესაშვილმა. ის პირვანდელი შედეგების აღიარებას მოითხოვს, რომლის მიხედვითაც მერი თვითონ გახდა.

21 ოქტომბერს ცესკოს წინასწარი მონაცემებით, თამაზ მეჭიაური კონკურენტ ლელა ქიტესაშვილს არჩევნებს ერთი ხმით უგებდა, თუმცა, საოლქო კომისიამ გაბათილებული ხუთი ბიულეტენი ვარგისად მიიჩნია. შედეგად, ლელა ქიტესაშვილს 3 081 ხმა მიაკუთვნა, მეჭიაურს კი - 3 077. თამაზ მეჭიაური მიიჩნევდა, რომ საოლქოს გადაწყვეტილება უკანონო იყო.

შედგების გამოცხადების შემდეგ, ICDI-მ სასამართლოში სარჩელი შეიტანა და თიანეთის საოლქო კომომისიის გადაწყვეტილების გაუქმებასა და მე-20 საარჩევნო უბანზე ხელახალი არჩევნების ჩატარებას ითხოვდა. ამ დავაში თამაზ მეჭიაური მესამე პირად იყო ჩართული და მის უფლებებს საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია იცავდა. სწორედ ეს სარჩელი განიხილეს 25 ოქტომბერს, რის შედეგადაც თიანეთის მერი თამაზ მეჭიაური ხდებოდა.