ხორბლის, შვრიის, ჭვავისა და ქერის მოსავლის ხარისხის დადგენა ბევრ სირთულესთანაა დაკავშირებული. ასეთი ტესტების ჩასატარებლად, ფერმერებს 1-1,5 კილოგრამი მასალის ლაბორატორიაში გაშვება და შემდეგ რამდენიმე დღიანი ან კვირიანი ლოდინი უწევთ, რათა საბოლოო შედეგი მიიღონ.

რიგ შემთხვევებში და მით უმეტეს საქართველოში, ფერმერები ასეთი ტესტების ჩატარებისგან თავს იკავებენ. ასეთი შემოწმება აუცილებელია, რადგან შედეგად შეიძლება დადგინდეს, თუ როგორ იცვლება ნიადაგის გავლენა მოსავალზე წლიდან წლამდე, რა რაოდენობის ცილას, ნესტს ან ნახშირწყლებს შეიცავს მოსავალი. აღნიშნული ინფორმაცია კი ფერმერს თავისი პროდუქტის უფრო მარტივად და მისაღებ ფასში გაყიდვის საშუალებას მისცემს.

ცხადია, ასეთ პრობლემებს ტექნოლოგიური წინსვლა აგვარებს და არც ეს საკითხია გამონაკლისი.

GrainSense ფინური კომპანიაა, რომელმაც მარცვლეულის ხარისხის დასადგენი პორტატული, მცირე ზომის სკანერი გამოიგონა. მოწყობილობა ხორბალს, შვრიას, ჭვავსა და ქერს სინათლის სხვადასხვა სიხშირით ასკანერებს და იღებს დეტალურ ინფორმაციას მოსავლის მდგომარეობის შესახებ.

GrainSense-ს ანალიზისთვის 50-დან 100 მარცვლამდე სჭირდება და მათ შემადგენლობასა და ხარისხს, არც მეტი, არც ნაკლები, 5 წამში ადგენს.

მოწყობილობა ფერმერებს საჭირო ინფორმაციას მიაწვდის და მისცემს საშუალებას დეტალურად აკონტროლონ თავიანთი პროდუქტის ხარისხი და გარემო პირობების, ამინდის, ნიადაგისა და სხვა გარეშე ფაქტორებისა და მარცვლეულის ხარისხის კორელაციის ანალიზის შედეგად, შედეგიანად და სწორად დაგეგმონ მომდევნო წლის მოსავალი.

GrainSense-ის ოფიციალური პრეზენტაცია ნოემბერში, გერმანიის ქალაქ ჰანოვერში გამართულ აგროტექნიკის გამოფენაზე შედგება. პროდუქტის შესახებ დეტალური ინფორმაცია, მისი ფასი და სხვა საქმიანი ინფორმაცია შეგიძლიათ კომპანიის საიტზე მიიღოთ.

მოწყობილობის შეძენა ფერმერების გარდა აგრობიზნესში ჩართულ კომპანიებსა და ინდივიდებსაც შეუძლიათ. თქვენ შეგიძლიათ იყიდოთ სკანერები და ქართველ ფერმერებს მათი მოსავლის შემოწმებისა და ხარისხის დადგენის სერვისი შესთავაზოთ.