საპროკურორო საბჭოს ინფორმაციით, შეირჩა გენერალური პროკურორობის სამი კანდიდატი: ვიქტორ ახალბედაშვილი, დარეჯან ბუცხრიკიძე და გიორგი გაბიტაშვილი.

საქართველოს გენერალური პროკურორობის კანდიდატებად წარმოდგენილ პირთა კენჭისყრის შედეგები შემდეგია:

  • გიორგი გაბიტაშვილი — 11 ხმა;
  • დარეჯან ბუცხრიკიძე — 10 ხმა;
  • ვიქტორ ახალბედაშვილი — 9 ხმა;
  • დავით ბარბაქაძე — 1 ხმა;
  • ანდრონიკ სარიბეკოვი - 1 ხმა;
  • ლალი ბუნტური — 0 ხმა;
  • ალექსანდრე კობაიძე — 0 ხმა.

გენერალური პროკურორობის კანდიდატებს 2024 წლის 11 ივლისს, 11:00 საათზე, საპროკურორო საბჭოს სხდომაზე ცალ-ცალკე ეყრებათ კენჭი. კენჭისყრა ფარულია.

არჩეულად ჩაითვლება ის კანდიდატი, რომელიც მიიღებს მეტ ხმას, მაგრამ არანაკლებ საპროკურორო საბჭოს სრული შემადგენლობის ორი მესამედისა.

საპროკურორო საბჭო შერჩეულ კანდიდატს შესაბამისი წერილობითი დასაბუთებით წარუდგენს საქართველოს პარლამენტს.

კენჭისყრის პროცესი საპროკურორო საბჭოს ფეისბუქგვერდზე გადაიცემა.

გაიგე მეტი: გენერალური პროკურორის ვაკანტურ თანამდებობაზე, ჯამში, 11 კანდიდატი დარეგისტრირდა