მოკლედ: ევროსაბჭოს ადამიანის უფლებათა კომისარი მაიკლ ო'ფლაჰერტი შეშფოთებულია "უცხოური გავლენის გამჭვირვალობის კანონპროექტის" გამო.

  • წერილში, რომელიც მან შალვა პაპუაშვილს გაუგზავნა, წერია, რომ კანონის მიღების შემთხვევაში, მედიასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე უარყოფითი გავლენა ექნება.

დეტალები: წერილი 11 აპრილით თარიღდება და ევროკომისარი პაპუაშვილს მიმართავს თხოვნით, წერილის ასლები გადაეცეს ყველა დეპუტატს.

  • დღეს, 16 აპრილს, პარლამენტის პლენარულ სხდომაზე ოპოზიციონერმა დეპუტატმა ანა ნაცვლიშვილმა იკითხა, რატომ არ გადაეცათ პარლამენტის წევრებს წერილი, რაზეც პაპუაშვილმა უპასუხა, რომ ის დღეს გასაჯაროვდა პარლამენტის თავმჯდომარის ფეისბუქგვერდზე, პაპუაშვილის პასუხის თანხლებით.

თავის მხრივ, წერილი დღეს მაიკლ ო'ფლაჰერტიმაც გაასაჯაროვა X-ზე და პაპუაშვილის პასუხიც დაურთო.

რას წერს კომისარი: ის შეშფოთებულია კანონპროექტის გამო.

  • წერს, რომ იმ სუბიექტებისთვის, რომლებსაც კანონი შეეხება, სხვა სამართლებრივი რეჟიმი შეიქმნება, "ხელისუფლებას მიეცემა ბუნდოვნად განსაზღვრული ძალაუფლება, ასეთი სუბიექტების იდენტიფიცირებისთვის და შეუსაბამობის შემთხვევაში, ორგანიზაციებს დაუწესდებათ მძიმე ადმინისტრაციული ჯარიმები".
  • ო'ფლაჰერტი შეშფოთებულია საკანონმდებლო ინიციატივის თავსობადობას ადამიანის უფლებათა სტანდარტებთან, მათ შორის, "იმ შემზარავი ეფექტის გამო, რომელიც კანონს შეიძლება ჰქონდეს მედიასაშუალებებისა და სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების მუშაობაზე".

კომისარი წერს, რომ ადამიანის უფლებების ევროპულმა სასამართლომ, საქმეში — Ecodefence და სხვები რუსეთის წინააღმდეგ, ხაზგასმით აღნიშნა, რომ "იმისთვის, რომ არასამთავრობო ორგანიზაციებს შეეძლოთ შეასრულონ საკუთარი როლი, იყვნენ "საზოგადოების დარაჯი", მათ თავისუფლად უნდა შეეძლოთ დაფინანსების მოთხოვნა და მიღება სხვადასხვა წყაროდან. ამ წყაროების მრავალფეროვნებამ, შესაძლოა, გააძლიეროს ასეთი დაფინანსების მიმღებთა დამოუკიდებლობა, დემოკრატიულ საზოგადოებაში”.

  • კომისარი პაპუაშვილს ახსენებს ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციასაც, რომლის თანახმადაც, გაერთიანების თავისუფლების ნებისმიერი შეზღუდვა კანონის დადგენილი სტანდარტით უნდა მოხდეს, ეს კი მოითხოვს კანონის სიცხადესა და განჭვრეტადობას.

"მიღების შემთხვევაში, ამ კანონის იმპლემენტაციამ, შესაძლოა, გამოიწვიოს სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციებისა და მედია საშუალებების სტიგმატიზაცია და დისკრედიტაცია.

  • ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, პატივისცემით მივმართავ პარლამენტის წევრებს, თავი შეიკავონ წარდგენილი კანონპროექტის მიღებისგან", — წერს მაიკლ ო'ფლაჰერტი.

პაპუაშვილის პასუხი: პარლამენტის თავმჯდომარე წერილში არწმუნებს ევროკომისარს, რომ "საერთო ჯამში, კანონპროექტი შეესაბამება ადამიანის უფლებათა დაცვის ევროპულ სტანდარტებს", სათანადოდ ნათელი და განჭვრეტადია და არ ზღუდავს შეკრების თავისუფლებას.

მისივე მტკიცებით, კანონპროექტი ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლოს და ევროკავშირის მართლმსაჯულების სასამართლოს პრაქტიკას ეფუძნება.

პაპუაშვილი წერს, რომ ის არ ისახავს მიზნად სამოქალაქო სივრცის შეზღუდვას და ითვალისწინებს მხოლოდ გამჭვირვალობის და ანგარიშვალდებულების მოთხოვნებს.

  • "საჯარო პოლიტიკის წარმოებაში ჩართული ორგანიზაციების გამჭვირვალობა ყოველთვის კარგია. იგი მხოლოდ განამტკიცებს საქართველოს დემოკრატიულ ფუნდამენტს. აღნიშნული კანონპროექტი არათუ უბრალოდ სასურველი, არამედ აუცილებელია გამჭვირვალობის და ეკონომიკური, პოლიტიკური და უსაფრთხოების პროცესების ღიაობის გაზრდისთვის," — წერს პარლამენტის თავმჯდომარე.