მოკლედ: საქართველოს დემოკრატიულმა ინიციატივამ (GDI) მიშა მშვილდაძის მიმართ არაადამიანური მოპყრობის საქმეზე ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოს მიმართა.

  • ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ მშვილდაძეზე თავდასხმა სავარაუდოდ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის (სუს) მიერ იყო ორგანიზებული.

დეტალები: წარდგენილი საჩივარი შეეხება ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-3 მუხლის (წამების აკრძალვა, მატერიალური და პროცედურული ნაწილი) მე-14 მუხლთან (დისკრიმინაციის აკრძალვა) ერთობლიობაში და მე-10 მუხლის (გამოხატვის თავისუფლება) დარღვევას.

მომჩივანი დავობს, რომ:

  • მის მიმართ ჩადენილი დანაშაული სავარაუდოდ სახელმწიფოს მიერ იყო დაგეგმილი და განხორციელებული. ამიტომ მის მიმართ განხორციელებული არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა არის სახელმწიფოს პასუხისმგებლობა.
  • არ ჩატარებულა ეფექტიანი გამოძიება და არ დასჯილან დამნაშავეები.
  • გამოძიებას არ გამოუვლენია პოლიტიკური ან სხვა შეხედულებების ნიშნით დისკრიმინაციული ნიშანი.
  • "მომჩივანი დავობს გამოხატვის თავისუფლების დარღვევაზეც, ვინაიდან არის ჟურნალისტი და სახელმწიფოს ეკრძალება ჟურნალისტის გამოხატვის თავისუფლების მსგავსი ფორმით შეზღუდვა, ამასთან სახელმწიფოს ევალებოდა გამოეძიებინა გამოხატვის თავისუფლების წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაულები", — წერს GDI.

რა ვიცით მიშა მშვილდაძეზე თავდასხმის შესახებ: 2023 წლის 27 ივნისს, მიშა მშვილდაძეს, ტელეკომპანია ფორმულას დამფუძნებელსა და ჟურნალისტს, თავს დაესხნენ, მასზე ფიზიკურად იძალადეს და მიაყენეს დაზიანებები თავისა და სახის არეში.

  • თავდამსხმელმა, ნიკოლოზ გუგეშაშვილმა, ფეისბუქზე გამოაქვეყნა საჯარო პოსტი, აღიარა თავდასხმის ფაქტი და მიზეზად მშვილდაძის მიუღებელი პოზიციები დაასახელა.
  • ტელეკომპანია ფორმულას მიერ ჩატარებული ჟურნალისტური გამოძიების მიხედვით, მიშა მშვილდაძის მიმართ ძალადობის დაგეგმვასა და განხორციელებაში, დიდი ალბათობით, ჩართული იყვნენ სუს-ი და მისი თანამშრომლები.
  • საქმე დაიხურა 2023 წლის 12 სექტემბერს და გადაიგზავნა სასამართლოში, ისე რომ საქმეში მონაწილე ყველა შესაძლო დამნაშავის იდენტიფიცირება და დასჯა არ მომხდარა.
  • GDI მიიჩნევს, რომ დანაშაულის კვალიფიკაცია იყო არასწორი და ნაცვლად ჯგუფურად დისკრიმინაციული მოტივით ჩადენილი არაადამიანური მოპყრობისა, საქმე დაკვალიფიცირებული იყო სსკ-ის 126-ე მუხლით (ძალადობა).