ბიზნესის წარმატებისა და სტაბილურობის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი კომპონენტი პროდუქტებისა და სერვისების შექმნისას მომხმარებლის სურვილების გათვალისწინებაა. ეს მომხმარებლის ერთგულებაზე პირდაპირ გავლენას ახდენს, რადგან ადამიანი ხვდება, რომ კომპანიისთვის მასზე ზრუნვა უპირატესია.

ამიტომ, ბიზნესებმა სულ უფრო მეტი უნდა იფიქრონ UX (მომხმარებლის გამოცდილება) მიმართულებაზე. სწორედ ასე ხდება თიბისის შემთხვევაში — კომპანიის სამუშაო პროცესში UX გუნდი უმთავრესი დასაყრდენია. წინა სტატიებში უკეთ გაგაცანით, როგორ მიმდინარეობს თიბისიში დიზაინ ტრანსფორმაციის პროცესი და რამდენად მნიშვნელოვანია UX წერა მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესებისთვის. ამ სტატიაში კი, თიბისის UX Research-ის ლიდთან, სალომე მაზანაშვილთან ერთად განვიხილავთ, რა არის UX კვლევა და რამდენად მნიშვნელოვანია ის თიბისისთვის.

რა არის UX კვლევა

UX კვლევა მომხმარებლის ქცევის, საჭიროებების, დამოკიდებულებებისა თუ გამოწვევების შესწავლაა, რათა მომხმარებელზე მორგებული პროდუქტები და სერვისები შეიქმნას. ეს არის მომხმარებლის გამოცდილების გაუმჯობესების ის საბაზო კომპონენტი, რომელიც სამუშაო პროცესის სწორად წარმართვისთვის საფუძველს ქმნის. შედეგად, იქმნება პროდუქტები და სერვისები, რომელიც მარტივად გამოსაყენებელი, ეფექტური და მომხმარებელზე სრულად მორგებულია.

UX კვლევა რამდენიმე ეტაპს მოიცავს, ესენია:

  • ინფორმაციის შეგროვება;
  • ანალიზი;
  • გადაწყვეტილების მიღება, რის საფუძველზეც პროდუქტის დიზაინი იქმნება.

სალომე მაზანაშვილის თქმით, "ეს არის უწყვეტი ციკლი, რომელიც ეფუძნება ადამიანების დამოკიდებულებების და სურვილების შესწავლას".

ფოტო: თიბისი

სალომე აღნიშნავს, რომ მომხმარებლის დამოკიდებულებებისა და სურვილების გათვალისწინება პროდუქტის შექმნის პროცესში გადამწყვეტია, რადგან წარმატებას მათი საჭიროებებისა და ქცევის გათვალისწინება უზრუნველყოფს.

"მნიშვნელოვანია, პირველივე წამებიდან გვქონდეს ახლო ურთიერთობა ადამიანებთან, რომლებიც წარმოადგენენ ჩვენი პროდუქტის სამიზნე სეგმენტს. ასეთ შემთხვევაში, ჩვენ შევძლებთ, გავუმარტივოთ ადამიანებს ცხოვრება, მივიღოთ პროდუქტი, რომელიც მოერგება მათ მოლოდინებს, რაც შედეგად დაგვიფასდება კმაყოფილებითა და ლოიალურობით", — გვეუბნება სალომე.

როგორ მიმდინარეობს UX კვლევის პროცესი თიბისიში

თიბისიში მომხმარებლის საუკეთესო გამოცდილების შექმნისთვის UX მიმართულებით არაერთი პროფესიონალი მუშაობს, მათ შორის, კვლევის გუნდი, რომელიც პროდუქტის შექმნის პირველ ეტაპზე ერთვება საქმეში, იგეგმება შეხვედრები, განისაზღვრება მიზნები და კვლევის ეტაპები.

"დაგეგმვას მოსდევს მომხმარებლებთან კომუნიკაცია და მათი საჭიროებების განსაზღვრა. ამის შემდეგ ვქმნით მომხმარებლის სახეს — "პერსონებს". მხოლოდ ამ ეტაპების გავლის მერე გადავდივართ ხელშესახები პროტოტიპის შექმნაზე, რომელსაც თავიდან აფასებენ და გვიზიარებენ უკუკავშირს. მათგან მიღებული ინფორმაციის მიხედვით იხვეწება პროდუქტი და იძენს საბოლოო სახეს. როგორც კი პროდუქტი მოხვდება რეალურ სამყაროში, ისევ, მუდმივ რეჟიმში, ვაკვირდებით ქცევას და ვაგროვებთ უკუკავშირს", — აღნიშნავს სალომე.

UX კვლევის გუნდი მომხმარებელს სხვადასხვა წყაროთი უკავშირდება და ყოველგვარი შეზღუდვის გარეშე სთავაზობს უკუკავშირის გაზიარებას და ცდილობს, მათზე მორგებული პროცესით მაქსიმალური ჩართულობა უზრუნველყოს.

სალომე მაზანაშვილი გვეუბნება, რომ შეგროვებული მონაცემები ეხმარებათ, რომ "ტენდენციები" აღმოაჩინონ — ასე იგეგმება ცვლილებები.

"თითოეული ცვლილება ფასდება, ერთი მხრივ, რა ღირებულებას მოიტანს მომხმარებლისთვის და, მეორე მხრივ, კომპანიისგან რა სახის რესურსს მოითხოვს. უკუკავშირის მიღების და ცვლილებების პროცესი განგრძობითია. მნიშვნელოვანია, მუდმივად ვუსმენდეთ და ვაკვირდებოდეთ მომხმარებლებს", — გვიზიარებს სალომე.

რამდენად მნიშვნელოვანია საქართველოში UX კვლევის როლის ზრდა

თიბისი ერთ-ერთი პირველი კომპანიაა საქართველოში, რომელშიც UX კვლევების გუნდი ჩამოყალიბდა.

სალომეს თქმით, თიბისისთვის, როგორც, მომხმარებლის გამოცდილებაზე ორიენტირებული კომპანიისთვის, უმნიშვნელოვანესი იყო, სამუშაო პროცესის სწორად წარმართვა და UX მიმართულებით სიახლეების დანერგვაც ამან განაპირობა.

"ციფრულ სამყაროში არსებული კონკურენციის ზრდასთან ერთად უფრო და უფრო გადამწყვეტი ხდება მომხმარებლის გამოცდილება, სწორედ ამიტომ, UX კვლევის მიმართულება ძალიან სწრაფად ვითარდება. თანამედროვე ციფრული კომპანიები გადაწყვეტილებებს მხოლოდ კვლევაზე დაყრდნობით იღებენ", — აღნიშნავს სალომე და ამბობს, რომ კვლევა კომპანიას რესურსების დაზოგვაში ეხმარება, რისკების შემცირების, მომხმარებლის ჩართულობის ზრდისა და ინფორმირებული გადაწყვეტილების მიღების საშუალებაა.