რატომ არის მნიშვნელოვანი: პრეზიდენტმა, სალომე ზურაბიშვილმა ხელი მოაწერა ჯანმრთელობის დაცვისა და საავტორო უფლებების შესახებ კანონებში შეტანილ ცვლილებებს.

  • სიახლეს, რომელიც ორ მნიშვნელოვან სფეროს, სამედიცინო სექტორსა და ინტელექტუალური უფლებების დაცვას ეხება, არაერთი კრიტიკოსი ჰყავდა.
  • ჯანმრთელობის დაცვის კანონში ცვლილებების მოწინააღმდეგეებს ჯანდაცვის უწყების გაზრდილი მაკონტროლებელი ფუნქციები აშინებთ, საავტორო უფლებების კანონპროექტში კი კრიტიკოსებმა კულტურის სფეროში რუსეთის ინტერესები გაძლიერების რისკები ამოიკითხეს.

პრეზიდენტის ადმინისტრაციის განცხადებით, ორივე კანონში შეტანილი ცვლილებები გარკვეულ კითხვებს ბადებს, თუმცა ზურაბიშვილმა მიიღო გადაწყვეტილება, არ გამოეყენებინა ვეტოს უფლება.

  • პრეზიდენტი ამ გადაწყვეტილებას "ორივე დარგის წინაშე არსებული გამოწვევებისა და ახალი საჭიროებების გათვალისწინებით" ხსნის.
  • "ჯანმრთელობის დაცვის კანონში შეტანილი ცვლილებები სექტორში ჯანმრთელობისა და სიცოცხლის შესაძლო რისკების შემცირებას და ხარისხის კონტროლის გაუმჯობესებას ემსახურება. ორივე მიზანი მისასალმებელია და არა სადავო, თუმცა სექტორის კონტროლის გახშირება და გამკაცრება შეიძლება, საქმიანობის შემაფერხებელი აღმოჩნდეს", — ამბობენ ადმინისტრაციაში.
  • მათივე თქმით, საჭირო იქნება, ახალი მექანიზმების აღსრულების პირობებს დიდი ყურადღება მიექცეს, "რათა არ მოხდეს კანონის შერჩევითი გამოყენება და ცვლილებებმა საფრთხე არ შეუქმნას ჯანდაცვის სექტორის სრულფასოვან და დამოუკიდებელ საქმიანობას".

საავტორო უფლებების შესახებ კანონში ცვლილებებთან დაკავშირებით, ზურაბიშვილი ამბობს, რომ მათი მიღებით საქართველოს კანონმდებლობა ევროსტანდარტებს დაუახლოვდება, თუმცა ქვეყნისთვის გარკვეულ საფრთხეებს შეიცავს.

  • "ცვლილებების შედეგად ჩნდება რისკი და ალბათობა, რომ ამ სივრცეში ექსკლუზიური ადგილი ისეთმა ორგანიზაციამ დაიმკვიდროს, რომელიც უშუალოდ რუსეთის სათავო კომპანიას დაექვემდებარება, როგორც ეს სხვა ქვეყნებში მოხდა", — აცხადებენ ადმინისტრაციაში.
  • მათივე თქმით, შესაძლოა, ფინანსური ბერკეტების კონტროლით რუსეთმა საკუთარი რბილი ძალა და გავლენა გააძლიეროს იმ შემოქმედებით და ინტელექტუალურ სექტორზე, რომელიც თავისუფალი და მიუკერძოებელი უნდა იყოს.
  • "ამდენად, ამ კანონის ძალაში შესვლის შემდგომ, დიდი პასუხისმგებლობა ეკისრებათ ცვლილებების ავტორებს, ხელისუფლებასა და ამ ცვლილებების მხარდამჭერებს, რათა თავიდან იქნეს აცილებული ყველა ეს საფრთხე", — ნათქვამია განცხადებაში.