ოკუპირებული აფხაზეთის ადამიანის უფლებათა კომისარმა დე ფაქტო პარლამენტში გასული წლის ანგარიში წარადგინა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ანგარიშში საუბარია დარღვევებზე, რომლებიც, რეკომენდაციების მიუხედავად, შესაბამისი ე.წ. აღმასრულებელი და საკანონმდებლო ორგანოების მხრიდან უყურადღებოდ რჩება.

  • შაკრილის შეფასებით, აუცილებელია არაერთი საკანონმდებლო აქტის ცვლილება, რომელიც ეხება წამებისა და ღირსების შემლახველი მოპყრობის პრევენციას, დაკავების ადგილებში ადამიანის უფლებების პატივისცემას, სამართალდამცავების მიერ ცეცხლსასროლი იარაღის უკანონო გამოყენების დაუშვებლობას, მართლმსაჯულების ხელმისაწვდომობას და სხვა.

დეტალები: შაკრილი გალში მცხოვრები ქართველებისთვის აფხაზეთის პასპორტების გაცემის პრობლემაზე საუბრობს.

  • "ამ საკითხის გადაწყვეტას ყოველწლიურად ართულებს პოლიტიკური ვითარება, მოქალაქეობისა და ბინადრობის ნებართვის შესახებ კანონის ნორმები, ბიუროკრატიული, ტექნიკური და სხვა შეფერხებები", — თქვა მან.
  • ოკუპირებული რეგიონის ომბუდსმენი, ასევე, ყურადღებას ამახვილებს აფხაზეთის საერთაშორისო იზოლაციის დაუშვებლობაზე, მოქალაქეებისთვის თავისუფალი გადაადგილების უფლების შეზღუდვაზე და ევროპას ორმაგ სტანდარტებში ადანაშაულებს.
  • "აშკარა ორმაგი სტანდარტები აქცევს ჩვენი რესპუბლიკის მოსახლეობას გეოპოლიტიკური ვითარების მძევლად და დისკრედიტაციას უწევს ევროპულ ღირებულებებსა და ინსტიტუტებს, რომლებიც აღიარებენ ადამიანის უფლებათა და თავისუფლებათა უზენაესობას".