ანგარიში სახელწოდებით, დევნის უწყვეტი პრაქტიკა აჭარის საზოგადოებრივ მაუწყებელში სოციალური სამართლიანობის ცენტრმა, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ და ჟურნალისტურმა ეთიკის ქარტიამ მოამზადეს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: კვლევაში კრიტიკულად არის შეფასებული ახალი დირექტორატის საქმიანობა.

  • კერძოდ საუბარია, რომ 2019 წლიდან დღემდე უხეშად ირღვევა ჟურნალისტთა ინდივიდუალური უფლებები, ასევე, მაუწყებლობის უმთავრესი პრინციპი — იყოს სახელმწიფო გავლენებისგან თავისუფალი სარედაქციო პოლიტიკის გამტარებელი, სამართლიანი და მიუკერძოებელი.
  • ნათქვამია, რომ ამავე პერიოდიდან უკანონო გადაწყვეტილებათა ციკლი დაიწყო, რაც შიდაორგანიზაციულ ცვლილებებში გამოიხატა.
  • "ჟურნალისტების ტოტალურ კონტროლში, მათ დისციპლინურ დევნაში, შრომითი ხელშეკრულებების შეწყვეტაში/შეცვლაში".

ანგარიშის თანახმად, მაუწყებელი უხეშად და მიზანმიმართულად ერეოდა და ერევა კრიტიკულად განწყობილი, პროფკავშირში გაწევრიანებული ჟურნალისტების პროფესიულ საქმიანობაშიც.

  • "დირექტორი ხელოვნურად შექმნილი მიზეზებით ცდილობდა მაუწყებლის ძირითად საქმიანობას ჩამოეშორებინა პროფკავშირის ის წევრები, რომლებიც განვითარებულ მოვლენებით უკმაყოფილონი იყვნენ და საჯაროდ აქტიურად აფიქსირებდნენ თავიანთ პოზიციას", — ვკითხულობთ ანგარიშში.

ორგანიზაციების განცხადებით, ჟურნალისტური ეთიკის ქარტიის 2019 წლის 25 დეკემბრიდან 2020 წლის 4 ივნისის პერიოდში ჩატარებულმა მონიტორინგმა აჩვენა, რომ საკადრო ცვლილებების შემდეგ სარედაქციო პოლიტიკა ზოგ გადაცემაში შეიცვალა.

  • მათი თქმით, ცვლილებები შეინიშნებოდა 20:00-საათიან საინფორმაციო გამოშვებაში, რაც მნიშვნელოვანი ამბების მიჩქმალვა/არგაშუქებაში, ბალანსის ხელოვნურად დაცვასა და კრიტიკისგან დაცვლილი კონტენტის გავრცელებაში გამოიხატებოდა.
  • "ამავდროულად, თუ მონიტორინგის დასაწყისში აღნიშნული საინფორმაციო გამოშვება კრიტიკული იყო სტუმრების მიმართ, საკადრო ცვლილებების შემდგომ ეს მიდგომა შეიცვალა — სტუმრებს აღარ უსვამდნენ კრიტიკულ შეკითხვებს".

მათივე შეფასებით, აჭარის ტელევიზიაში ბოლო წლებში მიმდინარე ნეგატიური პროცესები ათეულობით ადამიანის შრომის უფლებებისა და გამოხატვის თავისუფლების უფლებების დარღვევას უკავშირდება.

  • ასევე, ქვეყანაში მედიის თავისუფლების მდგომარეობაზე ახდენს გავლენას და ვნებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც პოლიტიკურად ნეიტრალური ინსტიტუტის იდეას.
  • მიუთითებენ, რომ ეს პროცესები ქვეყანაში პოლიტიკური და მედიაკლიმატის გაუარესების ტენდენციას ემთხვევა.
  • "პოლიტიკური პოლარიზების კვალდაკვალ ხელისუფლება ხშირად სწორედ ჟურნალისტებისა და მედია ორგანიზაციებისგან ქმნის მტრის ერთგვარ ხატს, რომელთანაც ბრძოლა პოლიტიკურ ოპონენტებთან ბრძოლის მოტივით მართლდება".