5 მოსამართლე საქართველოს პარლამენტის მიერ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შეტანილ ცვლილებებს საკონსტიტუციო სასამართლოში ასაჩივრებს.

სარჩელის ავტორები არიან მოსამართლეები:

  • ეკა არეშიძე — თბილისის საქალაქო სასამართლოს სისხლის სამართლის საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე;
  • მამუკა წიკლაური — თელავის რაიონული სასამართლოს მოსამართლე;
  • ქეთევან მესხიშვილი — თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლე;
  • თამარ ხაჟომია — თბილისის საქალაქო სასამართლოს სამოქალაქო საქმეთა კოლეგიის მოსამართლე;
  • მადონა მაისურაძე — რუსთავის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე.

სარჩელი 9 ნორმას მოიცავს, რაც სასამართლოების შესახებ კანონის ახალი რედაქციის რამდენიმე პუნქტშია თავმოყრილი. მოსარჩელეები სადავოს ხდიან დისციპლინურ საკითხებზე გადაწყვეტილების მიღების საფუძვლებსა და მათ კონსტიტუციურობას. მათი თქმით, ამ ნორმით იზღუდება:

"გამოხატვის ნებისმიერი, ყველა ფორმა, თუ საშუალება, იქნება ეს სოციალურ ქსელში რუსეთის მიერ უკრაინისა თუ საქართველოს ოკუპაციისა და ომის საწინააღმდეგო ტექსტური, სიმბოლური, აუდიო, ვიდე ან ფოტო გამოხატვა, ასევე მოწყვლადი, თუ უმცირესობების ჯგუფების ან სხვათა სოციალური სოლიდარობის აქციაში მონაწილეობა.

მოსარჩელეები მიიჩნევენ, რომ მათი გამოხატვის უფლება უკვე შეზღუდულია, რადგან გასაჩივრებული ნორმები უკვე ძალაშია შესული. ის გარემოება, რომ გამოხატვის უფლების დარღვევის საფუძვლით არ არის დაწყებული დისციპლინური ან სხვა პროცედურები, არ ნიშნავს, რომ თავად უფლება არ არის შეზღუდული", — ვკითხულობთ სარჩელში.

როგორც მოსამართლეები წერენ, ეს ნორმები საერთოდ არ ითვალისწინებს მოსამართლის ნებას და ეფექტურ ჩართულობას გადაწყვეტილები მიღების პროცესში.

"გასაჩივრებული ნორმებით საერთოდ არ არის გათვალისწინებული მივლინებას დაქვემდებარებული მოსამართლის შერჩევის კრიტერიუმები, პირობები და წესი, რაც შესაძლებელს ხდის, ნების გარეშე მივლინებას დაექვემდებაროს ნებისმიერი მოსამართლე პირველი და სააპელაციო ინსტანციის მოსამართლეთაგან, მათ შორის, წინამდებარე კონსტიტუციური სარჩელის წარმდგენი მოსამართლეებიც", — წერია დოკუმენტში.


პარლამენტმა საერთო სასამართლოების შესახებ საქართველოს ორგანულ კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე კანონპროექტი მესამე მოსმენით 2021 წლის 30 დეკემბერს დაამტკიცა.

მის მიღებას ეწინააღმდეგებოდნენ თავად მოსამართლეები და არასამთავრობო ორგანიზაციები. NGO-ები პრეზიდენტს მოუწოდებდნენ ვეტო დაედოთ საერთო სასამართლოების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებები, თუმცა სალომე ზურაბიშვილმა კანონს ხელი მოაწერა.