საერთაშორისო გამჭირვალობა საქართველოს განცხადებით, სახელმწიფო რწმუნებულებისა და მათი მოადგილეების ნაწილმა 2021 წლის დეკლარაციები ხარვეზებით შეავსო.

"36 მოქმედი თანამდებობის პირიდან დეკლარაცია 12-მა, საერთო რაოდენობის 33%-მა ხარვეზებით შეავსო. მათგან 6 თანამდებობის პირს კომპანიაში არსებული წილი მართვის უფლებით სხვა პირისთვის არ აქვს გადაცემული. გამოვლინდა თითო შემთხვევა, როდესაც თანამდებობის პირი ამავდროულად საწარმოს დირექტორია და, ასევე, არ აქვს დეკლარირებული ოჯახის წევრის ნაწილობრივ მფლობელობაში არსებული კომპანია", — ნათქვამია განცხადებაში.

ამასთან, TI-ის ცნობით, 5 შემთხვევაში თანამდებობის პირებმა დეკლარაციაში მისი ან/და ოჯახის წევრის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება არ მიუთითეს.

ორგანიზაციაში აღნიშნავენ, რომ თანამდებობის პირების ქონებრივი მდგომარეობის შესახებ დეკლარაციების შემოწმების საკითხი კორუფციასთან ბრძოლის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტია. მათივე განცხადებით, საჯარო სამსახურის ბიუროს მიმართავენ, რათა შეისწავლონ ქონებრივი დეკლარაციები და შესაბამისი რეაგირება მოახდინონ.