შრომის ინსპექციამ დისკრიმინაციული შინაარსის ვაკანსიის გამოქვეყნების გამო კვების ობიექტი ენდორფინი დააჯარიმა. შრომის ინსპექციის განცხადებით, მათი მხრიდან პირველად განხორციელებული რეაგირების, კერძოდ, გაფრთხილების გაცემის მიუხედავად, კვების ობიექტმა, სოციალური ქსელის მეშვეობით, დისკრიმინაციული შინაარსის შემცველი განცხადება განმეორებით გამოაქვეყნა:

"ენდორფინს ესაჭიროება ბუღალტერი 50 წლამდე გოგონა სრულ განაკვეთზე სამუშაოდ.
მოთხოვნები:

  • მაღალი;
  • გამხდარი;
  • პროგრამა ფინაში მუშაობის გამოცდილება;
  • წარმოებაში მუშაობის გამოცდილება.

ანაზღაურება 1 500 ლარი. გთხოვთ, სივი სელფთან ერთად გადმოგვიგზავნოთ მეილზე", — ნათქვამია განცხადებაში.

დამსაქმებელმა გამოცხადებულ ვაკანსიას ხუმრობა უწოდა და ჯანსაღი ცხოვრების წესის წახალისების ერთგვარ მაგალითად დაასახელა.

"დისკრიმინაცია აკრძალულია როგორც შრომით, ასევე წინასახელშეკრულებო ურთიერთობაში, მათ შორის, ვაკანსიის შესახებ განცხადებების გამოქვეყნებისა და შერჩევის ეტაპზე. დისკრიმინაცია სახეზეა, როდესაც არსებობს განსხვავებული მოპყრობა ანალოგიურ პირობებში მყოფი პირების მიმართ და რომელსაც არ აქვს ობიექტური და გონივრული გამართლება", — ნათქვამია ინსპექციის განცხადებაში.

შრომის ინსპექციის სამსახურმა დაადგინა, რომ დამსაქმებლის მხრიდან დასაქმების მსურველ პირებთან მიმართებით ადგილი ჰქონდა ასაკის, სქესისა და გარეგნობის ნიშნით დისკრიმინაციულ მოპყრობას, რისთვისაც სახდელის სახედ გამოყენებულ იქნა კანონით განსაზღვრული ჯარიმის სამმაგი ოდენობა და დამსაქმებელს გამოქვეყნებული ვაკანსიის ტექსტის ცვლილება დაევალა.

შრომის ინსპექციის სამსახური მოუწოდებს დამსაქმებლებს:

  • არ დაუშვან ვაკანსიის ტექსტში დისკრიმინაციული ენის მარკეტინგული თუ სხვა მიზნებისათვის გამოყენება;
  • არ შეუწყონ ხელი საზოგადოებაში ახალი სტერეოტიპული შეხედულებების დამკვიდრებას ან/და უკვე არსებულების გაძლიერებას;
  • გამონახონ ოქროს შუალედი, რომლითაც დაცული იქნება, როგორც აზრის თავისუფლება, ასევე, იმ პირთა უფლებები, რომლებიც ამ თავისუფლების სამიზნეს წარმოადგენენ.