თბილისში გურამიშვილის გამზირის #80-ზე მდებარე კორპუსი კამპანიის "კაცები ზრუნავენ" ილუსტრაციით მოიხატა. სამუშაოები განახორციელა ორგანიზაცია ნიკომ, ხოლო ილუსტრაცია სოფო კირთაძეს ეკუთვნის. აღნიშნული ინიციატივით კამპანია "კაცები ზრუნავენ" ეხმიანება 16-დღიან გლობალურ კამპანიას გენდერული ძალადობის წინააღმდეგ.

ფოტო: Facebook / კაცები ზრუნავენ


ილუსტრაციაზე გამოსახული არიან მამა, შვილები და ძაღლი პარკში სეირნობის დროს. ნახატი ხაზს უსვამს, თუ რამდენად მნიშვნელოვანია კაცების, როგორც მზრუნველი მამების, მეუღლეებისა და პარტნიორების ჩართულობა შვილების აღზრდაში და საოჯახო საქმეებში, ქალთა, ბავშვთა, ოჯახების და ზოგადად, საზოგადოების და ქვეყნის კეთილდღეობისთვის და ნამდვილი გენდერული თანასწორობის მისაღწევად. მონაცემები გენდერული ურთიერთობების შესახებ, გვიჩვენებს, რომ ტრადიციული გენდერული როლების ირგვლივ არსებული სტერეოტიპები და დამკვიდრებული კლიშეები ხელს უშლით კაცებს თანაბრად გაინაწილონ პასუხისმგებლობა და მზრუნველი მამები, მეუღლეები, პარტნიორები და ოჯახის წევრები იყვნენ. გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) მიერ 2019 წელს ჩატარებული კვლევის: "კაცები, ქალები და გენდერული ურთიერთობები საქართველოში" თანახმად, ბავშვებზე ყოველდღიური ზრუნვა ჯერ კიდევ რჩება მეტწილად, მხოლოდ დედების ძირითად მოვალეობად.

პროექტი განხორციელდა გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) მხარდაჭერით, გაეროს ერთობლივი პროგრამის "გენდერული თანასწორობისთვის" ფარგლებში, რომელიც ხორციელდება შვედეთის მთავრობის ფინანსური ხელშეწყობით.

კამპანიის "კაცები ზრუნავენ" მიმდინარეობს UNFPA-ს საქართველოს ოფისისა და არასამთავრობო ორგანიზაციის ვიზრუნოთ ერთად თანამშრომლობით. მისი მიზანია წაახალისოს კაცების, როგორც არამოძალადე და მზრუნველი მამების და მეუღლეების ჩართულობა ოჯახების ჯანმრთელობისა და კეთილდღეობისათვის, რათა კაცებმა მეტად დაუჭირონ მხარი გენდერულ თანასწორობას, და ამ გზით — ქალების სოციალურ და ეკონომიურ მონაწილეობას და საზოგადოების გაძლიერებას. კამპანიაში მონაწილეობა შეუძლია ყველა კაცს, რომელიც მის იდეას იზიარებს.