სახელმწიფო ქონებით მოსარგებლე ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს იჯარისა და ქირის გადასახადი გაუუქმდებათ. გაუქმდება, ასევე, დაგაუხდელობის ან დაგვიანებით გადახდის გამო დაწესებული ჯარიმებიც. ეკონომიკის მინისტრის, ნათია თურნავას განცხადებით, შეღავათის მიზანი პანდემიით დაზარალებული ბიზნესების ხელშეწყობაა. მისი განმარტებით, იგი გავრცელდება 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტამდე პერიოდზე.

"ვფიქრობთ, სრულაიდ სამართლიანი იქნება, რომ გასული პერიოდის განმავლობაში, როდესაც ბიზნესები იყო შეზღუდული და პანდემიიდან გამომდინარე იყო ყველაზე რთული პერიოდი, კრიზისული, ჩვენ მივცეთ შეღავათი და შესაძლებლობა ადამიანებს, კომპანიებს, ვინც სარგებლობა ქირით, იჯარით, სახელმწიფო ქონებით, ეს გადასახდელი, გადაუხდელი თანხა მათ ეპატიოთ [...]

პერიოდი 2020 წლის 21 მარტიდან 2021 წლის 21 მარტამდე აღებული იქნა გამომდინარე იქიდან, რომ ეს ის პერიოდია, როდესაც პანდემიიდან გამომდინარე მოქმედებდა ამა თუ იმ დოზით შეზღუდვები", — განაცხადა ნათია თუნრავამ.

მინისტრის განმარტებით, შეღავათი შეეხებათ იმ სუბიექტებსაც, ვინც იჯარის ან ქირის თანხა ნაწილობრივ ან სრულად უკვე გადაიხადა. მათ გადახდილი თანხა მომავალ გადასახადებში ჩაეთვლებათ.

"ყველას თანაბრად უჭირდა, ვიღაცას ჰქონდა შესაძლებლობა, რომ გადაეხადა, თუნდაც ნაწილობრივ, ვიღაცას არ ჰქონდა. შესაბამისად, ყველაზე თანაბრად გავრცელდება ეს შეღავათი", — ამბობს ნათია თურნავა.

მინისტრის ინფორმაციით, სულ გაუქმდება 5 მილიონი ლარის გადასახადი. ამ თანხაში არ შედის გადაუხდელობის ან დაგვიანების გამო დაწესებული ჯარიმები, რომელთა ჯამური რაოდენობა აღნიშნულ პერიდოში მილიონ ლარამდეა.