ქართული ოცნების დეპუტატი, ლადო კახაძე ქართული ოცნების მიერ ინიცირებულ კანონპროექტზე დეპუტატისთვის იმუნიტეტის მოსახსნელად საჭირო ხმების რაოდენობის გაზრდის თაობაზე ამბობს, რომ სურს ყველა ადამიანს ჰქონდეს იმუნიტეტი, რათა არ დააავადოს ვირუსმა.

"მე იურისტი არ ვარ, მაგრამ სიტყვა იმუნიტეტი კარგად მესმის და იმუნიტეტისთვის გამოვედი აქ. ყველა უნდა იყოს იმუნიზირებული. მინდა, რომ ყველას გქონდეთ იმუნიტეტი, ყველა ადამიანს, რომ არ დააავადოს ვირუსმა", — ამბობს კახაძე.

ქართული ოცნება დეპუტატისთვის იმუნიტეტის მოსახსნელად საჭირო ხმების რაოდენობის 51-დან 90-მდე გაზრდას გეგმავს. ამის შესახებ სათანადო კანონპროექტი პარლამენტში უკვე ინიცირებულია. დღეს, 21 ივნისს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის სხდომაზე ეს კანონპროექტი დაჩქარებული წესით განიხილება.

კანონპროექტის მიხედვით, პარლამენტის წევრის დაკავება ან დაპატიმრება, მისი საცხოვრებელი ან სამუშაო ადგილის, მანქანის ან პირადი გაჩხრეკვა შეიძლება მხოლოდ პარლამენტის წინასწარი თანხმობით, აქ გამონაკლისია დანაშაულზე წასწრების შემთხვევა, რაც პარლამენტს დაუყოვნებლივ უნდა ეცნობოს. კანონპროექტში წერია, რომ თუ პარლამენტი 48 საათის განმავლობაში არ მისცემს თანხმობას, პარლამენტის დაკავებული ან დაპატიმრებული წევრი დაუყოვნებლივ უნდა გათავისუფლდეს.

კანონპროექტის მიხედვით, საგამოძიებო მოქმედებათა ჩატარების შესახებ წინადადება პარლამენტში შეაქვს საქართველოს გენერალურ პროკურორს, ამ წინადადების საფუძვლიანობას 5 დღის ვადაში შეისწავლიან და განიხილავენ კომიტეტები, რომლებიც წერილობით დასკვნას წარუდგენენ ბიუროს. პლენარულ სხდომაზე საკითხის განხილვსი შემდეგ გადაწყვეტილება მიიღება დადგენილებით, პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5-ის უმრავლესობით.

კანონპროექტში, ასევე, ვკითხულობთ, რომ დეპუტატის დაკავებასა ან დაპატიმრებაზე პარლამენტის მიერ თანხმობის მიცემის შემთხვევაში დაკავებულ ან დაპატიმრებულ პარლამენტის წევრს დაკავების ან დაპატიმრების პერიოდით შეუჩერდება უფლებამოსილება დადგენილებით პარლამენტის სრული შემადგენლობის 3/5-ის უმრავლესობით, სისხლის სამართლის საქმის შეწყვეტის ან სასამართლოს მიერ გამამართლებელი განაჩენის გამოტანის შემთხვევაში კი დეპუტატს პარლამენტის დადგენილებით დაკავების ან დაპატიმრების ვადა ჩაეთვლება პარლამენტის წევრის უფლებამოსილების საერთო ვადაში და მიეცემა ამ დროის შესაბამისი კომპენსაცია.