მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში, გასული წლის იმავე პერიოდთან შედარებით, საქართველოში საშუალო თვიური ნომინალური ხელფასი 4,4%-ით, ანუ 53,5 ლარით გაიზარდა და 1 256,2 ლარი შეადგინა — ინფორმაციას ამის შესახებ საქსტატი ავრცელებს. ამასთან, აღსანიშნავია, რომ 2020 წლის მეოთხე კვარტალთან შედარებით საშუალო ხელფასი შემცირებულია 58,5 ლარით.

ფოტო: საქსტატი

საქსტატის ინფორმაციით, საქმიანობების სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი ხელფასი დაფიქსირდა შემდეგ დარგებში:

  • საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობები – 2 448.5 ლარი (წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით შემცირდა 5,7%-ით);
  • ინფორმაცია და კომუნიკაცია — 2 159,8 ლარი (გაიზარდა 14,4%-ით);
  • პროფესიული, სამეცნიერო და ტექნიკური საქმიანობები — 1 798,9 ლარი (გაიზარდა 0,2%-ით);
  • მშენებლობა — 1 664,5 ლარი (შემცირდა 2,3%-ით);

საქსტატის კვლევა გენდერულ სტატისტიკასაც მოიცავს და აღნიშნულია, რომ იანვარ-მარტში ქალების საშუალო ხელფასი 1 022,9 ლარი, ხოლო კაცების — 1 473,4 ლარი იყო. ხელფასების წლიურმა ზრდამ ქალებში 62,5 ლარი შეადგინა, ხოლო კაცებში — 49,5 ლარი შეადგინა. აღსანიშნავია, რომ საქმიანობის სახეების მიხედვით კაცების ხელფასი თითქმის ყველა სექტორში აღემატებოდა ქალების ხელფასს.

პირველ კვარტალში დაქირავებით დასაქმებულთა საშუალო ხელფასი ბიზნეს სექტორში 56,5 ლარით გაიზარდა და 1 283,5 ლარი შეადგინა. საქმიანობის სახეების მიხედვით ყველაზე მაღალი ხელფასი ხელოვნება, გართობა და დასვენების საქმიანობების (2 319,4 ლარი, წინა წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით გაიზარდა 30,5%-ით), ასევე ინფორმაციის და კომუნიკაციის (2 204 ლარი, გაიზარდა 14,7%-ით) დარგებში ფიქსირდება.

საქმიანობის სახეების მიხედვით შედარებით მაღალი საშუალო ხელფასი აქვთ საფინანსო და სადაზღვევო საქმიანობებში დასაქმებულებს. პირველ კვარტალში, ამ სექტორში, საშუალო თვიური ხელფასი გასული წლის შესაბამის პერიოდთან შედარებით 52,2 ლარით გაიზარდა და 1 213,3 ლარს მიაღწია.


შეგახსენებთ, რომ ქვეყანაში ინფლაციის მაღალი მაჩვენებელი ფიქსირდება, რაც ნიშნავს იმას, რომ გასულ წელთან შედარებით ფასების დონე საგრძნობლად გზრდილია. მიმდინარე წლის მაისში წლიური ინფლაცია 7,7% იყო, რაც ბოლო 10 წლის მაქსიმალური მაჩვენებელია. აპრილსა და მარტში ფასები წლიურად 7,2%-ით გაიზარდა. რაც შეეხება მიმდინარე წლის დასაწყისს, თებერვალში ინფლაცია 3,6%, ხოლო იანვარში 2,8% იყო — ფასების ზრდის შედარებით დაბალი მაჩვენებელი სახელმწიფოს მხრიდან ამ პერიოდში კომუნალურ გადასახადებზე დაწესებულ შეღავათებს უკავშირდებოდა.