ადამიანები ერთმანეთისგან განვსხვავდებით. გვაქვს განსხვავებული ეთნიკური წარმომავლობა, რელიგია, კულტურა, სექსუალური ორიენტაცია, გენდერული იდენტობა, გარეგნობა, ფიზიკური თუ გონებრივი შესაძლებლობები და ა.შ.

უამრავი კვლევით დასტურდება, რომ საზოგადოებებში მრავალფეროვნება განვითარებასა და ინოვაციას უწყობს ხელს და პოზიტიურად აისახება გარემოზე, რომელშიც ვცხოვრობთ. ამის მიუხედავად, უმცირესობების წარმომადგენლები ხშირად ხდებიან სხვადასხვა ნიშნით დისკრიმინაციის მსხვერპლნი.

შეავსე ქვიზი და ნახე, რა იცი თანასწორობასა და მრავალფეროვნებაზე საქართველოში.

ტესტი: რა იცი თანასწორობასა და მრავალფეროვნებაზე საქართველოში

ტესტის დაწყება

1 / 9 სწორია თუ არასწორი: საქართველოში დისკრიმინაცია კანონით არის აკრძალული

2 / 9 საქართველოს მოსახლეობის რამდენ პროცენტს შეადგენენ ეთნიკური უმცირესობები?

3 / 9 საინტერესოა, რამდენად იცნობ საქართველოს ეთნიკურ მრავალფეროვნებას. შენი აზრით, ჩამოთვლილთაგან რომელი არ არის საქართველოში ისტორიულად მცხოვრები ეთნიკური ჯგუფი?

4 / 9 ამათგან რომელი სახელით არ მოიხსენიებოდნენ არასდროს საქართველოში მცხოვრები ქისტები?

5 / 9 ახლა გავარკვიოთ, რელიგიურ მრავალფეროვნებაზე რა იცი. ჩამოთვლილთაგან რომელი არ გვხვდება საქართველოში?

6 / 9 საქართველოში მცხოვრები რომელი ეთნოსის რელიგიური დღესასწაულია ვარდავარი?

7 / 9 შენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის რამდენი პროცენტი მიიჩნევს, რომ ქალის მთავარი მოვალეობა ოჯახზე ზრუნვაა და არა პროფესიული კარიერა?

8 / 9 გამოკითხვის მიხედვით, საქართველოს მოსახლეობას ყველაზე ნეგატიური დამოკიდებულება ამ ჯგუფის მიმართ აქვს:

9 / 9 და ბოლო კითხვა: შენი აზრით, საქართველოს მოსახლეობის რამდენი პროცენტი ფიქრობს, რომ მრავალფეროვნება დადებითი მოვლენაა?

იტვირთება...
ერთი წუთით...