2020-ში საქართველოს მოსახლეობის საშუალო თვიური ხარჯვა 7,6%-ით, 1,1 მილიარდ ლარამდე შემცირდა, ხოლო ერთი შინამეურნეობის თვის განმავლობაში საშუალო ხარჯმა 9,4%-ით, 1 038,5 ლარამდე იკლო — ინფორმაციას ამის შესახებ საქსტატი ავრცელებს. უნდა აღინიშნოს, რომ დიდი ალბათობით, მოსახლეობის ხარჯების შემცირება გასულ წელს არსებულ პანდემიურ შეზღუდვებს უკავშირდება.

კვლევაში აღნიშნულია, რომ საქართველოს მოსახლეობის მიერ 2020 წელს გაწეული ხარჯების 70,1% სამომხმარებლო დანიშნულების არის, 22,8% — არასამომხმარებლო, ხოლო 7,1% არაფულადი ხარჯებია.

2020 წლის მონაცემებზე დაყრდნობით, სამომხმარებლო ფულადი ხარჯების კატეგორია, რომელიც მოსახლეობის დანახარჯების უდიდეს წილს მოიცავს, ასე ნაწილდება:

  • სურსათი, სასმელები, თამბაქოს ნაწარმი — 42,1%;
  • საცხოვრებელი სახლი, წყალი, ელექტროენერგია, გაზი და სხვა — 13,7%;
  • ჯანმრთელობის დაცვა — 12%;
  • ტრანსპორტი — 9,8%;
  • ტანსაცმელი და ფეხსაცმელი — 3,7%;
  • საოჯახო მოხმარების საქონელი — 3,5%;
  • განათლება — 2%;
  • სხვა სამომხმარებლო ხარჯები — 13,2%;

კვლევაში ნათქვამია, რომ მთლიანი ხარჯების ნახევარზე მეტი, 63% (714,4 მილიონი ლარი) ქალაქის მოსახლეობამ, ხოლო 37% (412,9 მილიონი ლარი) სოფლად მცხოვრებმა ადამიანებმა გასწიეს.