ილიაუნის მენეჯერთა კლუბის (ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბაზაზე დაარსბული სტუდენტური გაერთიანება) ორგანიზებით, საქართველოს 4 რეგიონში: შიდა ქართლი, ზემო აჭარა, რაჭა, სამეგრელო ხორციელდება პროექტი — საშობაო ზღაპარი, რომელიც 24 დეკემბერს დაიწყო და 20 იანვრის ჩათვლით გრძელდება. სხვადასხვა საკომუნიკაციო არხებში პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელების საშუალებით ნებისმიერ მსურველს ეძლევა საშუალება მითითებულ ანგარიშზე ჩარიცხოს თანხა ან სურვილისამებრ ნებისმიერი რესურსით წვლილი შეიტანოს მრავალშვილიანი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების დახმარებაში. საორგანიზაციო გუნდი, ადგილობრივ კომპეტენტურ დაწესებულებებთან თანამშრომლობით უზრუნველყოფს ოჯახების შესახებ უტყუარი ინფორმაციის მოძიებას და ასევე შემოსული რესურსით ოჯახს აწვდის საჭირო პროდუქტებს.

პროექტი მიზნად ისახავს იმ მრავალშვილიანი ოჯახების დახმარებას, რომელთათვისაც 2020 წელი და მსოფლიოში შექმნილი პანდემიური მდგომარეობა განსაკუთრებით მძიმე აღმოჩნდა. "გახდი სანტა მათთვის, ვსთვისაც 2020 გრინჩი აღმოჩნდა"; "ერთად შეგვიძლია შევქმნათ დღესასწაული" — ამ და სხვა მსგავსი მესიჯების ირგვლივ არაერთი ადამიანი გაერთიანდა, რომელთაც სურთ შექმნან საშობაო ზღაპარი, მათთვის ვისაც ეს ყველაზე მეტად სჭირდებათ.

სოციალურ ქსელებში გავრცელებული ინფორმაციის დახმარებით, ფიზიკური პირებისგან შემოსული თანხით, საშობაო ზღაპრის საორგანიზაციო გუნდმა აფრიკის დასახლებასა და აჭარაში მრავალშვილიან ოჯახებს უკვე გადასცა პირველადი მოხმარების პროდუქტები და საჩუქრები. იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც სურვილი გამოთქვეს პირადად, ინდივიდუალური ძალისხმევით დახმარებოდნენ შერჩეულ ოჯახებს. პროექტის დასრულებამდე იგეგმება 4 მრავალშვილიანი ოჯახის დახმარება: შიდა ქართლის, სამეგრელოსა და ზემო რაჭის მასშტაბით. კლუბის წევრებმა ოჯახების შესახებ ინფორმაცია ადგილობრივი მმართველობის შესაბამისი ერთეულის დახმარებით შეაგროვეს. პროექტის შესახებ კომუნიკაცია სხვადასხვა ონლაინ საკომუნიკაციო პატფორმის საშუალებით აქტიურად მიმდინარეობს. წამოწყებაში ჩართვა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს შეუძლია.