ალბათ, გადაჭარბებული არ იქნება, თუ ვიტყვით, რომ საბუნებისმეტყველო მეცნიერებებს შორის ფიზიკამ ყველაზე დიდი როლი შეასრულა ადამიანთა ცხოვრების გაუმჯობესებასა და მათთვის კომფორტის შექმნაში. ინტერნეტი, ფეხის დადგმა მთვარეზე და ახლა უკვე ინტერნეტიც მთვარეზე — ეს ყველაფერი ფიზიკოსთა ტვინში ანთებული ნათურებისა და წრფივად და თანაბარაჩქარებულად ამოძრავებული ნეირონების დამსახურებაა.

მიუხედავად ფიზიკის ესოდენ დიდი მნიშვნელობისა, არაერთი მიზეზის გამო, იგი სკოლის მოსწავლეების ერთ-ერთ ყველაზე საძულველ საგნად მიიჩნევა. თუმცა, ვინც ფიზიკის სამყაროში ფეხს შედგამს, ადვილად მიხვდება, რომ ეს საოცრად ზუსტი, წესისა და წესრიგის მოყვარული მეცნიერება რთულზე მეტად საინტერესოა. ამაში ეს ტესტიც დაგარწმუნებს, რომლის საშუალებითაც ცოდნის გარდა მეხსიერების შემოწმებაც შეგიძლია. ასე რომ, აანთე ტვინის ნათურა და დაიწყე!

ტესტი: რამდენად კარგად იცი ფიზიკა?

ტესტის დაწყება

1 / 13 მარტივით დავიწყოთ — რა არის ძალის ერთეული SI-ში?

Athenology

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

2 / 13 რა ტემპერატურაზე მიმდინარეობს აორთქლება?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

3 / 13 რომელი ფორმულა ასახავს ნიუტონის II კანონს?

Gfycat

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

4 / 13 ისიც ავხსნათ ბარემ, როგორი სიდიდეა აჩქარება..?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

5 / 13 რას აღნიშნავს const.?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

6 / 13 მუდმივაზე ვსაუბრობთ და რას უდრის g, ანუ თავისუფალი ვარდნის აჩქარება?

Tenor

Tenor

U

Tenor

Tenor

7 / 13 სად უფრო დიდია g-ის მნიშვნელობა?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

8 / 13 რას უდრის 15კგ-იანი ძაღლის წონა?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

9 / 13 რა ჰქვია ინერტულობის ზომას?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

10 / 13 რომელი ძალა მოქმედებს სითხეში ან აირში ჩაძირულ სხეულზე?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

11 / 13 რომელი არ არის თბოგადაცემის სახე?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

D

12 / 13 რა ეწოდება ისეთ აირს, სადაც მოლეკულები იმდენად ცოტაა, რომ თითქმის არ ურთიერთქმედებენ?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

13 / 13 ბონუსი — პატივი მივაგოთ ფიზიკის უმნიშვნელოვანეს ქვედარგს, ასტროფიზიკას — კეპლერის რომელ კანონს ასახავს ეს ილუსტრაცია?

Tenor

Tenor

Tenor

Tenor

იტვირთება...
ერთი წუთით...