ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით ჩატარებული Edison Research-ის კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის 61% ფიქრობს, რომ ქვეყანა არასწორი მიმართულებით ვითარდება. 39%-ის აზრით კი — სწორი.

ფოტო: კადრი ვიდეოდან / ფორმულა არხი

გამოკითხვა ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით Edison Research-მა ჩაატარა. კვლევა 17 სექტემბერისა და 7 ოქტომბრის პერიოდში, პირისპირ გამოკითხვის მეთოდით ჩატარდა. კვლევის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა) შემთხვევითი შერჩევის ტიპით გამოიკითხა საქართველოში მცხოვრები საარჩევნო უფლების მქონე 18 წლისა და მეტი ასაკის 4 500 ადამიანი. შედეგების ცდომილება +- 1,5%-ია.