ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით ჩატარებული Edison Research-ის კვლევის თანახმად, კითხვაზე — საქართველოს 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნებზე რომ იფიქროთ, რამდენად სავარაუდოა, რომ მონაწილეობას მიიღებთ ამ არჩევნებში? — გამოკითხული მოსახლეობის 74% ამბობს, რომ ნამდვილად მიიღებდა. 18%-ის აზრით კი — ალბათ.

  • ალბათ არ მივიღებ — 4%;
  • ნამდვილად არ მივიღებ — 4%.

ფოტო: კადრი ვიდეოდან / ფორმულა

გამოკითხვა ტელეკომპანია ფორმულას დაკვეთით Edison Research-მა ჩაატარა. კვლევა 17 სექტემბერისა და 7 ოქტომბრის პერიოდში, პირისპირ გამოკითხვის მეთოდით ჩატარდა. კვლევის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით (გარდა ოკუპირებული ტერიტორიებისა) შემთხვევითი შერჩევის ტიპით გამოიკითხა საქართველოში მცხოვრები საარჩევნო უფლების მქონე 18 წლისა და მეტი ასაკის 4 500 ადამიანი. შედეგების ცდომილება +- 1,5%-ია.