ჯერ კიდევ სკოლის მასალიდან უნდა გახსოვდეს, რომ უჯრედი ისაა, რაც სიცოცხლისთვის საჭირო ყველა ძირეულ მოლეკულას შეიცავს და რისგანაც ყველა ცოცხალი ორგანიზმი შედგება — მცენარეები, ცხოველები, სოკოები და ა.შ.

მართალია, უჯრედი ძალიან მცირე ზომისაა, მაგრამ მას საკმაოდ კომპლექსური აგებულება აქვს და ბევრი სხვადასხვა პატარა ერთეულისგან შედგება. ამ ტესტში ჩვენ მცენარეულ და ცხოველურ უჯრედებსა და მათ შემადგენელ ორგანელებს განვიხილავთ.

აბა, გავიგოთ, შენ უკეთ იცი უჯრედის აგებულება თუ სკოლის მოსწავლემ:

ტესტი: შენ უკეთ იცი უჯრედის აგებულება თუ სკოლის მოსწავლემ?

ტესტის დაწყება

1 / 12 დავიწყოთ მცენარეული უჯრედით. რაზე მიუთითებს წითელი კითხვის ნიშანი?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

2 / 12 უჯრედის რომელი ორგანელაა მითითებული წითლად?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

3 / 12 უჯრედის რომელი ორგანელაა მითითებული წითლად?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

4 / 12 უჯრედის რომელი ორგანელაა მითითებული წითლად? მინიშნება: ის მხოლოდ მცენარეულ უჯრედებს აქვთ

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

5 / 12 უჯრედის რომელი ორგანელაა მითითებული წითლად?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

6 / 12 რაზე მიუთითებს წითელი კითხვის ნიშანი?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

7 / 12 რაზე მიუთითებს წითელი კითხვის ნიშანი?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

8 / 12 მოდი, ცხოველურ უჯრედზე გადავიდეთ. ეს რა ნაწილია?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

9 / 12 და ეს?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

10 / 12 რაზე მიუთითებს წითელი კითხვის ნიშანი?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

11 / 12 ცოტა გავართულოთ: რაზე მიუთითებს წითელი კითხვის ნიშანი?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

12 / 12 და ბოლოს: ეს რა არის?

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

Getty Images

იტვირთება...
ერთი წუთით...