ევროპული საქართველოს მაჟორიტარობის კანდიდატის, სერგო რატიანის აზრით, განათლების მინისტრმა უნდა დაუშვას გამონაკლისი იმ აბიტურიენტებისთვის, რომლებმაც გადალახეს დადგენილი მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი, მაგრამ რანჟირების დოკუმენტის მიხედვით ვერ განაწილდნენ მითითებულ ვერცერთ საგანმანათლებლო პროგრამაზე. რატიანი აცხადებს, რომ მათ უნდა მიეცეთ უფლება, სახელმწიფო სასწავლო გრანტის მოთხოვნის გარეშე, გაიარონ განმეორებითი რეგისტრაცია თავისუფალ ადგილებზე.

სერგო რატიანი, ასევე, მიიჩნევს, რომ საგრანტო დაფინანსების მოდელი არასამართლიანია და მთავრობას მისი შეცვლისკენ მოუწოდებს.