საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის (IRI) ახალი კვლევის თანახმად, გამოკითხული მოსახლეობის 82% მიიჩნევს, რომ პანდემიის პერიოდში ეკონომიკურ სიტუაცია გაუარესდა.

ამასთან, მათი 42% მიიჩნევს, რომ ეკონომიკური მდგომარეობა ნაწილობრივ გაუარესდა, ხოლო 40%-ის აზრით, ძალიან გაუარესდა. გამოკითხულთა 15%-ის აზრით კი ეკონომიკური მდგომარეობა იგივე დარჩა.

რაც შეეხება, კითხვას, როგორ აღწერთ თქვენი ოჯახის ეკონომიკურ მდგომარეობას, მოსახლეობის 43%-ის აზრით, იგი არის ნაწილობრივ ცუდი, 22%-ის აზრით — ძალიან ცუდი, ხოლო 32% ამბობს, რომ მათი ეკონომიკური მდგომარეობა არის ნაწილობრივ კარგი.

საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა (IRI) კვლევები 2020 წლის 4 ივნისისა და 2 ივლისის პერიოდში ჩაატარა. საქართველოს მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის შედეგად, პირისპირ ინტერვიუს სახით გამოკითხულია 18 წლის და მეტი ასაკის, 1 500 რესპონდენტი. საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 2,5%-ია.