შესწორება: მასალის თავდაპირველი სათაური: “ომბუდსმენმა სამედიცინო უნივერსიტეტის სახელმძღვანელოებში დისკრიმინაცია დაადგინა” არასწორია და შეიცვალა. ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობამ, რომელმაც ამ თემაზე განცხადება გაავრცელა, ტექსტი ჩაასწორა.

სახალხო დამცველმა დაადგინა, რომ თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტის სახელმძღვანელოები ადამიანის უფლებებს არ შეესაბამება. სასწავლო მასალებზე ინფორმაცია ომბუდსმენს თანასწორობის მოძრაობამ მიაწოდა. მათი თქმით, სახელმძღვანელოებში ჰომოფობიური და სტიგმის გამაძლიერებელი ჩანაწერებია.

ომბუდსმენმა უნივერსიტეტს მიმართა რეკომენდაციით, რათა მიმდინარე სასწავლო წლის ფარგლებში უნივერსიტეტმა ადამიანის ძირითად უფლებებთან შესაბამისი სასწავლო მასალა გამოიყენოს. მათ შორის, სახელმძღვანელოთა არსებულ რედაქციებზე ცვლილებების მომზადება დანართის სახით და სასწავლო პროცესში დანერგვა.

თანასწორობის მოძრაობამ საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს 2018 წლის 2 ნოემბერს განცხადებებით მიმართა, სავარაუდო დისკრიმინაციის შემთხვევებზე რეაგირებისთვის. განცხადებების თანახმად, სახელმძღვანელოებში "სასამართლო მედიცინა" და "ბიოეთიკა" გამოყენებული ტერმინები/გამოთქმული მოსაზრებები ამყარებს სტერეოტიპებს და წარმოადგენს დისკრიმინაციის წახალისების ფორმას ლგბტ+ ადამიანების მიმართ.

"სახელმძღვანელოში "სასამართლო მედიცინა" (ავტორი: ბესარიონ კილასონია) გამოყენებულია ტერმინები: "პედარასტია", "აქტიური პედარასტი", "პასიური პედარასტი", "გაუკუღმართებული სქესობრივი კავშირი". ტრანსსექსუალობა განმარტებულია, როგორც "სქესობრივი თვითშეგნების დარღვევა" და "სადიზმი". სახელმძღვანელოში "ბიოეთიკა" (ავტორი: ბელა მამულაშვილი) გამოყენებულია შემდეგი ტერმინები: "ჰომოსექსუალიზმის ცოდვა", "ჰომოსექსუალისტები", "განსაკუთრებული სქესობრივი ორიენტაცია", "ფარული ჰომოსექსუალური გადახრები." ამასთან, სახელმძღვანელო განმარტავს, რომ "მედიცინაში ბოლომდე გარკვეული არ არის საკითხი, ითვლება თუ არა ჰომოსექსუალიზმი განსაკუთრებულ სქესობრივ ორიენტაციად თუ იგი ფსიქიკური მოშლილობის ერთ-ერთი ფორმაა. სახელმძღვანელოში გამოყენებულია აივ-დადებითი სტატუსის მქონე პირების მიმართ მკვეთრად უარყოფითი კონოტაციის მქონე განმარტებები. ბიოეთიკის სახელმძღვანელოში ხელოვნურ აბორტთან დაკავშირებით განმარტებულია, რომ "ხელოვნური აბორტის ყოველი შემთხვევა უნდა შევაფასოთ როგორც ბოროტება", — ნათქვამია თანასწორობის მოძრაობის განცხადებაში.